در روزی که بحث مجلس روی ماندن یا رفتن وزرای مورد استیضاح بود بهارستانِ امروز کمی از کارزار جنگی نداشت. لاریجانی و مطهری هر دو غایب بودند تا نشان دهند شاگردان ممتازی برای مردم نیستند و از طرفی تنها وکلای خوبی برای دولت هستند. پزشکیان نشان داد که فاقد مدیریت کافی برای اداره مجلس آنهم در شرایط بحرانی است.
در نهایت استیضاح ربیعی عقیم ماند. مجلس امروز ما چه اصولگرا و چه اصلاح طلب در زمین یکدیگر بازی می کردند و هر دو طیف دارای اشتراک بودند. ماندن یا رفتن مسئله این بود.
مصطفی کواکبیان که تا پیش از این خود را صدای ملّت می نامید و لااقل اینگونه معرفی شده بود در جایگاه خوانده پرونده استیضاح ربیعی حاضر شد و برای ربیعی سوگند پاکی یاد کرد. سوگندی که به نظر با هلدینگ های تحت فرمان حزب سیاسیش غیر مرتبط نیستند.
تاجگردون و پورابراهیمی روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس با قاطعیت و بر اساس مدارک و مستندات از استیضاح وزیر دفاع کردند. روسای کمیسیون های کلیدی مجلس نشان دادند که یک اقتصاد دان بیش از اقتصاددانی، جامعه شناسان خبره ای هستند و نیازها و خواست عمومی جامعه بر منافع شخصی شان ارجحیت دارد.
وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی بواسطه ی گستردگی شرکت های در اختیار قوی ترین لابی دولتی را داراست که تعداد آرای مخالف مهر تأییدی بر صحت ادعای اینجانب است.
غلام رضا تاج گردون نماینده مجمع نمایندگان استان بود. ایشان امروز از راز مهم پیرامون حرف و حدیث های کاندیداتوری احتمالی اش در انتخابات ریاست جمهوری دوره های آتی پرده برداشت. و آن هم معرفی خود به نمایندگی از زاگرس نشین هایی که سالیان است ذیل پرچم کویری ها، حقِ واقعی نان و آب شان نادیده انگاشته شد.
و در پایان اگر استیضاح موفقیت آمیز نبود اما پیام مهمی در بر داشت، آنکه امروز زاگرس نشین ها نماینده خود را برای دوره های آتی ریاست جمهوری معرفی نمودند. آیا این اتفاق تاریخی به وقوع خواهد پیوست.