کاندیداهای انتخابات یازدهم مجلس در روز ثبت نام هر یک سعی بر آن داشتند که با همراهی افراد یا به تنهایی در فرمانداری بویراحمد حضور یابند و فرایند ثبت نام را انجام دهند. اما آنچه به نظر دیده نشد پیامی بود ثبت نام این کاندیداها همراه با خود داشت.
محمد بهرامی نامزد انتخابات دهم که مورد حمایت اصلاح طلبان هم بود برای دوره یازدهم نیز کاندیدا شد. در روز ثبت نام تعدادی از افراد وی را همراهی می کردند که ترکیب مشایعت کنندگان آقای بهرامی، هوشمندی وی را در انتقال پیام به مخاطب می رساند. همان گونه که میدانیم جمعیت زیادی بهرامی را در روز ثبت نام همراهی می کرد و فرمانداری بویراحمد نیز اعلام کرده بود که تعداد اندکی می توانند کاندیداها را همراهی کنند پس انتخاب افراد کاملا هدفمند و برنامه ریزی شده بود.

تحلیل خود را بر یک عکس از همراهان بهرامی قرار می دهیم.

در این عکس دو خانم، دو جوان، دو فرد مسن، و یک روحانی هستند و در کنار بهرامی نیز پسر خردسالی است با شاخه گل سرخی در دست.
حضور دو خانم در همراهی با بهرامی این پیام را می رساند که وی در انتخاب تیم مدیریتی خود نه تنها به شعار استفاده از بانوان نگاه ابزاری ندارد که دقیقا به توانایی بانوان ایمان دارد. اگر به صرف نگاه ابزاری بود تنها یک بانو می توانست وی را همراهی کند و حتی در عکس نیز مشخص است که بانوان جلوتر از آقایان در تصویر در حال حرکت هستند و نشان از اعتماد بهرامی به مدیریت بانوان حتی بیش از آقایان دارد.


در پشت سر بهرامی دقیقا دو جوان و دو فرد مسن قرار دارند. حضور مردان جوان در پشت سر بهرامی این پیام را می دهد که وی به نیروی جوانی و انرژی آنها اعتقاد و اعتماد دارد. همچنین حضور دو فرد مسن نشان از آن دارد که بهرامی به تجربه افراد نیز توجه ویژه دارد. حضور همسان و همتراز جوانان و افراد مسن نیز پیام مشخص تر بهرامی را به همراه دارد که استفاده از نیروی جوان و با انگیزه در کنار تجربه افراد مسن می تواند گره گشای بسیاری از مسایل و مشکلات استان باشد.
حضور فرد روحانی دوشادوش بهرامی، توجه ویژه وی به مسایل مذهبی و دینی را می رساند اما متفاوت با دیگران و با قرائتی دیگر! چرا؟ چون فرد روحانی که در کنار بهرامی برای ثبت نام حضور یافته اولا جوان است و دوما لباس متفاوت با دیگر روحانیون پوشیده است و این پیام را می رساند که بهرامی در مدیریت خود قرائتی نه سنتی که متجددانه از دین دارد. شاید همان موضوعی که به روشنفکری دینی مشهور است.تفاسیر دیگری نیز از حضور این روحانی جوان و شیک پوش در کنار بهرامی می توان داشت که به دلیل سو برداشتها از گفتن آنها صرفنظر می کنم.
این جمع به صورت حلقه در گرد بهرامی هستند که این نیز پیامی برای مردم دارد و آن نیز می تواند توجه ویژه بهرامی به مشورت و خرد جمعی را به یادآورد.
اما فارغ از همه این تفاسیری که تا کنون گفته شده حضور پسرخردسال با شاخه گلی در دست شاهکار بهرامی در روز ثبت نام بود. همه می دانیم که شاخه گل سرخ نشان عشق و محبت و دوستی است. از طرفی این پسر خردسال نیز به علت سن کم نمی تواند رای بدهد. پس دلیل حضور چه می تواند باشد؟
این پسر خردسال، از سویی، خلاقیت بهرامی در به تصویر کشیدن خانواده را نشان می دهد. بهرامی با خلاقیت خود این پسر را ابتدا به جای تصویر کلیشه ای زن و مرد در قالب خانواده می نشاند و به همه خانواده ها می گوید که میخواهم برای شما عشق و محبت و دوستی به ارمغان بیاورم. دنیایی که بهرامی قول آن را می دهد این است که می خواهم زندگی بهتری برای فرزندان این دیار بسازم.
از سویی حضور این پسر خردسال در مکانی که که همه کاندیداهای مجلس حضور می یابند این پیام را دارد که ای سیاسیون و کسانی که برای مجلس رقابت می کنید برای ما فرزندان و آیندگان این سرزمین عشق و دوستی به همراه بیاورید. پیش زمینه زندگی توام با عشق و محبت و دوستی بر اساس نظریه روانشناسان، تامین حداقلهای معیشتی زندگی است. خانواده ای می تواند با عشق و محبت در کنار هم زندگی کنند که برای تامین نیازهای اولیه مشکل نداشته باشند و این پسر خردسال با شاخه گل سرخی در دست این را نه تنها می گوید که فریاد می زند…
قطعا هر کس می تواند برداشت خود را از این عکس و همراهی داشته باشد اما به نظرم مهمترین پیامهایی که می توانست داشته باشد همین نکاتی بود که اشاره شد.

*دانشجوی ارشد مدیریت