نشست انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر یاسوج با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
این نشست روز پنجشنبه (۱۳۹۹/۵/۲۳) باحضور نماینده فرماندار تشکیل شد
به گزارش افتونیوز، نشست پر حاشیه شورا که با انحراف به چپ عبدالرحیم دهرابپور همراه بود، با ترک جلسه توسط چندتن از اعضای شورای شهر همراه گشت.
دهرابپور که پیش از این با تمایل به سازش، موفق به کسب کرسی نایب رئیسی شده بود، در این دوره به صندلی ریاست رسید تا پایان بخش کار شورای پنجم و آخرین هیئت رئیسه باشد.
رئیس سابق شورا، ضمن تایید این انتخاب گفت: سالی بسیار پر تنش وپر حاشیه را پشت سر گذاشتیم که بخش زیادی از این مشکلات مربوط به ابهاماتی بود که هنوز هم در قانون شوراها وجود دارد و به برخی اختلاف نظرها دامن زد.
مسعود خوبانی تصریح کرد: در طول این دوره در صدد بودیم بیشترین و دقیق ترین نظارت را بر عملکرد شهرداری داشته باشیم؛اما با وجود اینکه حتی یکی از مصوبات شورای پنجم بر زمین نماند، هنوز با اعمال رابطه برخی دوستان ،موفق به اخذ حسابرسی از مجموعه شهرداری نشده ایم؛ درحالیکه اگر یک قدم به سمت ما برمی داشتند ، دوقدم به سمتشان برمی داشتیم‌.
عبدالرحیم دهرابپور نیز پیش از اقدام به رای گیری جهت انتخاب هیئت رئیسه، با بیان اینکه نباید اجازه دهیم انتخاب هیئت رئیسه و کار مردم روی زمان بماند، گفت: ضمن قبول مسئولیت ریاست در آخرین سال فعالیت شورا، امیدوارم در پایان فعالیت شورا، بخشی از شرمندگی ما مقابل مردم کم شود‌.
وی خاطرنشان کرد: مولا علی(ع) می فرمایند :《اگرچه دوست می دارم در خانه و بستر خانواده به سر برده و باآرامش زندگی کنم ؛اما شرایط اینگونه می طلبد که در میدان نبرد برای رضای خدا و مردم فعالیت کنم.》لذا اکنون نیز بنابر مقتضیات زمانی ، باید به هر نحو انتخاب هیئت رئیسه انجام می شد تا کار مردم روی زمین نماند و چراغ شورا روشن شود.
دهرابپور اضافه کرد: بر خودم تکلیف می دانستم بارضایت دوستان در سال آخر مدیریت شورا را بر عهده بگیرم و عمل به قانون و دیدن و تشخیص حقوق شهروندان را پیشه راه خود کنم‌.
لازم به ذکر است، پیش از انتخاب رسمی اعضای هیئت رئیسه، آقایان اکبری، کیوان آشنا و احمدی کیش ضمن امضای صورتجلسه و فرم حضور در جلسه، اقدام به ترک جلسه کردند.
در پایان جلسه نیز علی اکبری تبار با چها رای به عنوان نایب رئیس، فرشاد نگین تاجی به عنوان دبیر اول و مسعود خوبانی به عنوان دبیر دوم هیئت رئیسه انتخاب شدند‌.
از دیگر حاشیه های این نشست انتخاب مجدد مسعود خوبانی به عنوان سخنگوی شورا بود که در سال قبل عنوان داشت: طبق قانون، سخنگوی شورا همان رئیس شوراست و نیازی به انتخاب نیست؛اما در این دوره با رای اکثریت اعضا در جایگاه سخنگو ماند و این قانون برای عبدالرحیم دهرابپور عوض شد‌‌.

 

پریساکاظمی کیان