به گزارش افتونیوز. فدراسیون هندبال، ۳۲ بازیکن را به نخستین مرحله اردوی تیم ملی نوجوانان ایران جهت اعزام به مسابقات اسیایی در کشور قزاقستان فرا خواند که در میان اسامی دعوت شده؛نام ۱۰ نفر از استان کهگیلویه و بویراحمد ۹ نفر از شهر دهدشت و یک نفر ازشهر گچساران دیده می شود.

این اردو از تاریخ ۹۹/۷/۱۰ در شهر تهران تشکیل خواهد شد. اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم نوجوانان روز پنج شنبه ده  مهر ماه زیر نظر  سرمربی تیم ملی نوجوانان آغاز می شود و تا روزیک شنبه سیزده مهر ماه ادامه می یابد.

اسامی ۱۰ بازیکن دعوت شده به اردو تیم ملی هندبال نوجوانان

۱حمید رضا کشاورز

۲ رضا سلطانی

۳ امین کاظمی گچساران

۴ ماهان دولتخواه

۵ محمد امین امین پور

۶ امیر حسین کرمی

۷ شایان فرشته نزاد

۸ امیر رشید ابادی

۹ حسین بهادری

۱۰ حسین علمی خواه