افتونیوز _ حسین کلانتری استاندار دیروز در نشست ستاد کرونا از بیخیالان کرونا در استان نام برد که همچنان نسبت به پروتکل های بهداشتی بی توجه هستند. از جناب کلانتری باید پرسید این بی خیالان چه کسانی هستند؟ آیا باز هم‌ منظور ایشان مردم عادی از کار و زندگی افتاده است؟ واقعیت آن است که اگر قرار بر یافتن مصادیق بیخیالان باشد، بیخیالان اصلی حداقل مردم نیستند. مردم بارها به تعطیلی بازار و روزمرگی های زندگی شان تمکین کرده اند، مراسمات ترحیم خود را به حداقل رسانده اند، مدت هاست قید مراسمات عروسی را زده اند و… اما در نقطه مقابل در مجموعه اداری تجمعات بی مورد و معارفه های کرونایی و برخی تشریفات دیگر با حضور حداکثری و در بیشتر موارد با حضور شخص استاندار و معاون سیاسی و امنیتی وی برگزار می شود.
پروتکل ها تاکنون و در عمل چیزی بیش از یک تعارف نبوده است و ادعای رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی مبنی بر رتبه بالای استان در رعایت پروتکل ها یک تعارف بی مبنای بزرگتر است. متاسفانه آمار پرستی در استان به حدی است که استاندار با افتخار می گوید در آمارها وضعیت خوبی داشته ایم و در ادامه می پرسد پس چرا در عمل تعداد مبتلا به کرونا دو برابر میانگین کشور است و خود هنوز جواب را نگرفته است که آمارها ساختگی هستند.
بی خیالان واقعی مردم‌ نیستند بلکه آدرس آن در ادارات دولتی و غیر دولتی است که همان ها هم پشت هر تریبونی زبان انتقاد و نصیحت بلندی دارند.
گلبونگ