به گزارش افتونیوز، در این روزها اگرچه کمتر کسی از سختی های کار کارکنان آزمایشگاه کرونا در کهگیلویه و بویراحمد مطلع است، اما از آنجا که فرایند درمان بیماران به اتکای تشخیص این آزمایشگاه دنبال می شود، کارشناسان حرفه ای آزمایشگاه از یک طرف زحمات و سختی های کار با لباس ها و تجهیزات مخصوص و از طرف دیگر سر و کار زدن با ویروس ناشناخته ای که تشخیص آن به سادگی ممکن نیست و فرایند و پیچیدگی های خاص خود را دارد، به جان خریده و بی منت و ادعا مشغول کار هستند.

مجموعه آزمایشگاهی با توجه شیوع ویروس کرونا در شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد روزهای سختی را سپری می کند.

فعالیت سنگین و پرفشار نیروهای آزمایشگاه بیمارستان شهر دهدشت در شیفت های کاری سخت و سنگین و اعلام نتایج آزمایشات در حداقل زمان ممکن  سبب فشار سخت سنگین بر روی کارکنان این آزمایشگاه شده است.

تعداد کم نیروها در آزمایشگاه بیمارستان شهر دهدشت سبب شده شیفت های سنگین و پرفشاری بر روی کارکنان شده است به گونه ای که تعدادی از کارکنان آزمایشگاه تصمیم به قطع فعالیت گرفته اند.
به گفته خدمه بیمارستان در حالی که باید ۲۱ نیروی فنی در آزمایشگاه به نسبت تحت های بیمارستان مشغول به فعالیت باشند ولی تعداد آنها در ایام اخیر کمتر شده است.
این در حالی است بیمارستان دهدشت علاوه بر شهر دهدشت بیماری های شهرستان چرام، لنده، قلعه رئیسی و…. را پذیرش می کند
یکی از کارکنان آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) به ” افتونیوز ” می گوید: ساعات کاری طولانی و پرفشار امان را بریده است و بار فعالیت شغلی بر روی دوش ما سنگینی می کند و چیزی که موضوع را برای ما دشوار تر می کند این است که قرارنیست نیروی جدیدی جذب شده و مشغول به فعالیت شود
یک مقام آگاه در بیمارستان دهدشت نیز در گفت و گوی با “افتونیوز” عنوان می کند:
کمبود نیروی استخدامی کار را دشوار کرده است، کارکنان استخدام آزمایشگاه تعداد انگشت شماری هستند و بقیه همکاران در قالب طرح با همکاری دارند و این زیان ده می باشد زیرا که حقوق نیروهای استخدام شده از طریق وزارت خانه پرداخت می شود اما پرداختی سایر نیروها از محل بیمارستان و آزمایشگاه تامین می شود. وی در ادامه افزود : در حدود ۲۶ تا ۳۰ نیروی متخصص در آزمایشگاه نیاز است.
او گفت : این آزمایشگاه ماهانه بین ۴تا ۵ هزار بیمار در ماه پذیرش می کند و بالاتر از ۳۰ هزار تست در طول ماه گرفته می شود که حجم زیادی از فعالیت را می طلبد که با کمبود نیروی انسانی کار دشوار تر می شود.
وی ادامه داد : شیفت شب کاری شاید چندین برابر شیفت روز باشد و بیمارانی همواره از دیشموک، چاروسا، لنده ، چرام و…. پذیرش می شوند
بنا به تحقیقات افتونیوز به نظر میرسد به دلیل چارت سازمانی بیمارستان جذب نیرو در آزمایشگاه باید به تناسب افزایش تخت های بیمارستان صورت می پذیرد اما در وضعیت کرونایی که بیمارستان خیلی بیشتر از ظرفیت خود بیمار می پذیرد چاره ای برای شرایط موجود نشده است.
بنظر میرسد از ۸ سال پیش تاکنون نیروی جدیدی در حوزه های آزمایشگاهی، پاراکلنیکی و رادیو لوژی در بیمارستان شهر دهدشت جذب نشده است و نیاز است در این رابطه تدبیرهای اندیشده شود.