افتونیوز _ در ماه های اخیر، بعد از استعفای اسفندیار برخه شهر دهدشت اسیر مشکلات و معضلات فراوانی شده و با توجه به حاشیه‌ ها و توقعات مردم از شهرداری، مدیریت شهر کاری دشوار و پیچیده شده و بسیاری از مدیران کاربلد و با تجربه قبول مسئولیت در این شرایط را نوعی ریسک می‌دانستند و مسئولیت نمی‌پذیرند. همین موضوع سبب شد افرادی فاقد کارنامه و گاها با تخصص های نامرتبط و رشته های تحصیلی بی ارتباط خود را عرضه کنند و در چنین شرایطی قائدتا شورای شهر فردی نه‌ چندان قوی را که توسط لابی‌های جریان‌ سیاسی معرفی شده را انتخاب می کند.
جلال داورپناه در چنین فضایی متولد شد اما انتظار میرفت به حواشی پایان داده شود و وی بتواند بار زمین مانده شهرداری دهدشت را به دوش بکشد.اما این قصه سر دراز داشت و این انتخاب نیز به سرانجام نرسید و برای تصدی صندلی شهرداری دهدشت با موانع قانونی و اداری برخورد کرد تا شهرداری دهدشت همچنان یتیم باقی بماند.
انتخاب شهردار به عنوان یکی از وظایف اصلی و رسالت های کاری شوراهای اسلامی است اما شورای کنونی حتی از انتخاب شهردار برای شهر ناتوان است و دامن گیر مسائل مختلف شده است.
این روزها بیش از پیش شهر دهدشت رنجور و خسته بنظر میرسد از وضعیت بد آسفالت‌ خیابان‌ها و وجود بیش از اندازه چاله چوله‌ها و دست انداز‌ها داخل شهر، بوی فاضلاب، انباشت زباله ها و‌ فضای سبز پژمرده …. چهره نازیبایی به شهر داده است.
شهری که همچنان در خیابان کشی، فاضلاب شهری، بازارچه، مبلمان شهری و امور عمرانی و شهرسازی دارای حداقل ها نیست و بنا بود شهرداری برای حل و فصل این امور انتخاب نمایند اما همچنان شهر و مدیریت شهری حتی از جمع آوری زباله، برطرف کردن مشکلات روزمره خود ناتوان است.
اعضای شورای شهر که برخی از آنها سعی داشتند رفقای خود را برای روزومه سازی بعنوان شهردار بنشانند و تعدادی دیگر، روابط و مناسبات سنتی و ایلی را پیشه ساختند.
این روزها اعضای شورای شهر از حال و روز شهردهدشت بی خبرند و منتظر گذر ایام آینده تا پایان دوره فعالیت خود می باشند و فراموش کرده اند در مقابل آرای مردم و شهروندان و مسولیت دارند و باید تا روز پایانی نسبت عملکرد خود پاسخگو باشند و رخوت و انفعال این روزهای آنها نابخشودنی خواهد بود و در اذهان یکایک شهروندان باقی خواهد ماند.
با وجود انتقاداتی که به شورای شهر دهدشت وارد است و بارها مورد بررسی قرار گرفته اند در این بین بی تفاوتی مجموعه استانداری نسبت شرایط شهرداری دهدشت بسیار محسوس و ملموس و غیر قابل چشم پوشی است.