با عرض تسلیت به همه فرهیختگان بمناسبت فقدان انسانی نیکنهاد ،فرهیخته ،آراسته به صفات انسانی و هنرمندی بینظیر و متعهد که بهار مردمیها را طی شده و یاری اندرکس نمیبیند روی این اصل بدنبال سرودن و سردادن نغمه آزادی نوع بشر است، شجریان انسان بود و انسان فانی است خوب یا بد، ‌مومن یا کافر، زیرا خداوند در قرآن در سورههای انبیاء و زمر مستقیمآ خاتم پیامبران را مخاطب قرار میدهد که (ما قبل از تو به هیچ بشری عمرجاودان ندادیم و همه نفوس بکام مرگ فرو میروند + پیغمبر تو مرده ای ، دیگران هم مرده اند، البته با تعابیر مختلف از کلمه میت…) پس شجریان برای مردن بدنیا آمد لیکن در دنیا راهی را انتخاب کرد که مولایش علی ترسیم فرمود راه بقا (……والناس فیها رجلان،رجُلن فیهاباع نفسَه فاوبقها ورجُلن اتباع نفسه فاعتقها+مردم درآن دودسته اند یکی خودرا فروخت ودیگری خود را خرید…)

شجریان با تآسی از کلام مولا علی بهنگام اصابت شمشیر کین و عداوت که در طول تاریخ همواره بر تارک فرهیختگان و عاشقان بشریت نه تشنگان جاه ومقام و ثروت نواخته میشود فرمود(فزت ورب الکعبه) پیوسته تلاش برای شکستن قفس و رهائی ازاین قفس تنگ و تاریک است و چه زیبا بانوی عارفه خانم پریسا ابیات مولانا را خوانده (…جانی که جداگردد جویای خدا گردد….او نادره ای باشد او بوالعجبی باشد+ هرکو که چنین باشد با روح قرین باشد ،،،درساعت جان دادن او را طربی باشد) شجریان همانطوریکه فردوسی سی سال برای زنده کردن زبان فارسی جانفشانی کرد در عمر شصت ساله هنریش بقول آقای مختاباد اهتمامش در شناسائی شایسته شعرای نامی و انتخاب گزیده اشعارشان و با صدای اثر بخشش این اشعار را در فرهنگ مردم نمایان ساخت و نیز موسیقی را از حالت ابتذال و کاباره ای به محافل فرهنگی ،دانشگاهی، فرهیختگان و اندیشمندان کشاند و در طول زندگی تلاشش در همراهی با مردم قبل و بعد از انقلاب بود و الحق آرامگاهش میبایست در کنار حکیم طوس میبود،،

شجریان با ادای دین به مردم نقش خود را به خوبی اجرا کرد لیکن بی مهری که درحقش شد بفرموده حافظ: جای آنست که خون موج زند دردل لعل … ایکاش حاکمیت حداقل درمرگش هم صدا با دنیا ساعتی یکی از کانالهای صدا وسیما را موظف میکرد مانند شبکه های خارجی که به زعمشان فتنه انگیزی میکنند پنج ساعت برنامه های رسمی و عالم شمول را به مرگ این استاد نام آور اختصاص میداد. ساعتی با هنرمندان داخل در رثای این انسان برتر اختصاص میداد در مورد اینکه مدام گفته میشود شبکه های اجانب ال و بل میکنند شما بکنید تا مردم به بیگانه پناه نبرند ،در اینجا خاطره ای از جاودان نام دکتر محمد مصدق که شجریان تلاوت قرآن را بهنگام نوجوانی در محافل و متینگهایی که به حمایت از او برگزار میشد جزء افتخاراتش میداند نقل میشود، دکتر مصدق میگوید(….وقتی ازخارج برگشتم ازمعدود افرادی بودم که اتومبیل شخصی داشتم،روزی به کاخ سعد آبادیاکاخ دیگری برای دیدن محمدعلی شاه رفتم ، محمدعلی شاه را سوار اتومبیل کردم ودرمحوطه کاخ صحبت کردم،،که چرا میخواهی درتاریخ نامت بعنوان مستبد ثبت شود؟ گفت:بهبهانی دکان بازکرده ،گفتم:بهبهانی دردکانش آزادی میفروشد توسوپربازکن آزادی بفروش دکانش تعطیل میشود….)روحش شاد فردوسی بزرگ (فریدون فرخ فرشته نبود…زمشک و ز عنبر سرشته نبود+به دادودهش یافت آن فرهی …تو داد و دهش کن فریدون توئی) بهرحال ،،سالها در کعبه و بتخانه مینالدحیات،،،تا امثال مصدق ،بازرگان ،شریعتی ،شجریان پدیدآید،ایکاش از این واقعه عبرت گرفته شود و با الهام از رحمت و رآفت اسلامی نسبت به آزادی زندانیان سیاسی ،رفع حصر محصورین ،دلجویی از محذوفین و مطرودین و رانده شدگان اقدام نماید و نسبت به شخصیتهائی که دغدغه شان صرفآ اعتلای وطن است مسالمت و دلجوئی نماید،

شجریان به تعبیر زیبای هنرمندگرانقدرکیوان کلهر(جان ازتن آواز رفت) و یا بهرادتوکلی موسیقیدان (پدرموسیقی ایران )باحالت ،،عاشَ سعیدا وماتَ سعیدا،،ازمیان ما رفت و بقول خیام که خود استاد، آن رباعی را در مراسم ترحیم جلیل شهناز خواند: ،،بودیم به یک شراب درمجلس عمر …ایشان زما پیشترک مست شدند،،ماهمه ازدنیا خواهیم رفت ،کسی مقیم حریم حرم نخواهدماند،

به امید اینکه حاکمیت متوجه شود :که این درد مشترک جدا،جدا درمان نمیشود وصدای شجریان را رسا و گویا خطاب به مردم بگوید،،همراه شوعزیز،همراه شو عزیز،همراه شو عزیز ،روحش یادش جاودانه و راهش پررهروباد برای شادی روح مطهرش همواره صلوات.

سیدکرم ا…رضائی