یکی از جوانان ستاد محمد باقر قالیباف رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد شد
به گزارش افتونیور،مسعود شجاعی پور رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد شد.
مسعود شجاعی پور طی حکمی از سوی پروانه نیک مرام مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مسعود شجاعی به عنوان رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد منصوب شد
مسعود شجاعی پور در انتخابات ۹۶ ریاست جمهوری از حامیان و اعضای فعال ستاد دکتر محمد باقر قالیباف بود