افتونیوز _ دخالت امر سیاست در امر آموزش به دلیل برخی مسائل که از ذکر آن در این نوشته خارج است چند سالی است که به امری متداول بدل گشته است.
سیاسی کاری در عرصه فرهنگ(آموزش به عنوان مهم ترین نهاد فرهنگی) آسیبی بسیار جدی و معضلی بسیار اساسی محسوب می شود.
استان های با ساختاری نیمه ایلیاتی نیمه شهری(مثل کهگیلویه و بویراحمد) به دلایل اجتماعی و فرهنگی بیشتر در معرض سیاسی شدن امر آموزش می باشد.
انتخابات اسفند ۹۸ در شهرستان بویراحمد به دلیل شعار وحدت گرایانه نماینده پیروز انتخابات و حمایت طبقات پایین و حاشیه شهری، نقطه عطفی در چند دهه اخیر انتخابات بویراحمد بوده است.
با انتخاب آقای روشنفکر به عنوان نماینده، رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد هم به طبع آن به آقای دلشاد همفکر و هم رای آقای روشنفکر می رسد. تغییر سریع کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد که عمدتا براساس سیاست یکپارچه سازی اداره صورت گرفته بود در دستور کار قرار گرفت.
با شروع سال تحصیلی جدید ما شاهد تغییرات گسترده مدیران و معاونین مدارس به دلایلی کاملا غیر عقلانی، قومیتی و صرفا حمایت از نماینده پیروز در انتخابات بودیم.
سیاست تغییر و یکپارچه سازیِ مجموعه آموزش و پرورش که برخلاف شعار ندای وحدت آقای روشنفکر بوده است.
انتخاب مدیران و معاونینی با کمترین سابقه مدیریت و غیر تخصصی با حوزه کاری، تحمیل و انتخاب معاونین بدون اطلاع مدیران( طبق گزارش‌های رسیده به افتونیوز) که می تواند آسیبی جدی به امر آموزش برساند و باعث به حاشیه رفتن مقوله تعلیم و تربیت و سیاست زده شدن مدارس منجر شود.
علاوه بر این، نقدهای فراوانی به مجموعه‌ آموزش بویراحمد در مواجه با کرونا، کم توجهی به امکانات مدارس برای مقابله با این بیماری، رسیدگی به وضعیت مدارس بسیار شلوغ در حاشیه شهر و روستا ها و تغییر یک شبه و اتوبوسی مدیران و معاونین مدارس در شهرستان بویراحمد بر ابعاد این فاجعه می افزاید.
انتظار می رود مدیرکل آموزش و پرورش بر این روند نامیمون در اداره آموزش و پرورش بویراحمد نظارت‌ داشته تا به جای تغییر گسترده و بدون ضابطه در این اداره و مدارس به امر آموزش و رسیدگی به وضعیت مدارس در نحوه مواجهه کرونا بیشتر توجه داشته باشند.