افتونیوز _ به نظر می رسد بعد از چندین سال هیاهو و تبلیغات سیاسی حول عناوینی همچون زاگرس و دنا آنچه که سهم این بخش از جغرافیای ایران شد چیزی جز آتش سوزی های بی امان تابستان امسال بر پیکر آن نباشد.
آتش سوزی هایی که از خومی و خائیز شروع شد و بعد از آن هر روز در یک‌گوشه ای از جنگل ها و مراتع استان زبانه می کشید.
همین دیروز خبر از آتش سوزی در کوه پات در کهگیلویه و تلگاه پاتاوه بود. تدبیری که در این بین و با وجود این‌حجم از آتش سوزی دیده شد تنها بی تدبیری و برخی پیام های تشکر و تقدیر مدیران از همدیگر به جهت کنترل آتش خاموش نشده بود.
اوایل برخی ها مانند فرماندار دنا به صورت نمایشی کمیته بحران کاغذی آماده باش تشکیل دادند، برخی ها وعده درخواست و پیگیری برای بالگرد آب پاش دادند ، برخی دم مدیر قبلی بحران را گرفتند و مدیر جدید را ناجی معرفی کردند، برخی از دور با موشن گرافی شروه سردادند، نمایندگان جدید به مانند همه موارد تنها بیانیه و پیام های پی در پی و بی اثر صادر کردند … اما در عمل تنها بلوط ها بود که سوختند و سوختند.
گزارش دقیقی حتی از حجم آتش و ویرانی های آن موجود نیست و تنها می توان پیش بینی کرد که هر آنچه امسال جان سالم به در برده است سال آینده نیز خاکستر خواهد شد.
جهادکشاورزی با گستردگی بی نظیر خود و مجموعه مربوطه اش یعنی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی بویژه مدیران این سازمان ها اساسا برای کار و راهکاری نبوده و نیستند که بتوان امیدی به آنها بست.
پیش از این نیز شرایط طبیعی زاگرس به مانند سایر نقاط کشور بحرانی و در آستانه انقراض بسیاری از انواع گونه های جانوری و گیاهی بوده است و حالا با آتش امسال بر شدت این تخریب و انقراض افزوده خواهد شد.
گلبونگ