چند وقتی است که نام هلال احمر استان و گزارش به اصطلاح عملکرد های آن روزانه بر خروجی رسانه ها قرار می گیرد که علت آن را باید در وضعیت متزلزل مدیریتی آن جست که سعی دارد در کنار پناه بردن به استاندار و نزدیک شدن به نمایندگان این بار با کمک رسانه ها به ماندن در صندلی مدیرعاملی ادامه دهد.
هلال احمر یک مجموعه نهادی بزرگ است که می تواند در موعد بحران منشا کمک و امدادگری های لازم باشد ولی هلال احمر استان مانند هر سازمان دیگری در استان از گذشته تاکنون‌محمل تقلای بیجا مدیران برای ماندن و فعالیت های نامربوط و در نهایت گزارش عملکرد آنچنانی است.
گزارش عملکردهایی که حتی معاون استاندار را تحت تاثیر قرار می دهد تا عملکرد هلال احمر در کرونا را عالی ارزیابی کند. البته که به این ارزیابی ها اعتمادی نیست و بارها نیز استاندار به خود و مجموعه علوم‌پزشکی نمره عالی در کرونا داده است ولی سوال آن است که اگر همه چیز عالی است پس این وضعیت حاد بحرانی کرونا در استان نتیجه عملکرد کیست؟
هلال احمر هم برای آن که از قافله عقب نماند خبر از راه اندازی گشت کرونا داد. گشتی که البته تقلید از استان های بزرگتر همچون اصفهان بود و در عمل نیز جز چند بنر نوشته و عکس یادگاری چیزی از این گشت زنی ها عاید استان نشد.
مدیرعامل این سازمان که بر طبق قانون ادامه کار وی همچنان مبهم است یک نشست خبری برگزار کرد و همه چیز را عالی اعلام کرد و آماری بالا از عضویت اعضا داد که البته بهتر بود این آمار همراه با مستندات باشد و آمارهای دیگری نیز ارایه شد از جمله گروه های کوهنوردی که به نظر می رسید کوهنوردی شخصی اعضا به عنوان گزارش عملکرد ارایه می شود.
هلال احمر یک مجموعه بزرگ با اعضاء اداری و داوطلبی همراه با امکانات لجستیکی مناسب است و این که تنها گاه و بیگاه خبر نجات یک فرد گرفتار در فلان کوه عملکرد واقعی آن باشد نشانه ضعف این دستگاه و مدیریت ضعیف آن است که فکر می کند تیترهای رسانه ای نجات بخش هستند.

گلبونگ