سازمان های مردم نهاد ، گروه هایی هستند که توسط اعضای جامعه بدون هیچ عنوان دولتی و یا موقعیت شغلی ، برای اهداف اجتماعی ، مدنی ، اخلاقی و زیست محیطی تشکیل می شوند.
فرزندان نیک سرشت شهرستان کهگیلویه نیز در سال ۹۲ سازمانی مردم نهاد را بنام تاریخ پرآوازه شهرشان یعنی بلاد شاپور ثبت کردند تا بتوانند با فرهنگ سازی در زمینه های مختلف، گام های اساسی برای آینده ی روشن این کهن دیار مظلوم، بردارند.
ترویج فرهنگ کتاب خوانی،فعالیت های مختلف زیست محیطی ،توجه ویژه به کودکان و برگزاری همایش های مختلف نقاشی تنها بخش کوچکی از همدلی و همفکری اعضای پرتلاش سمن بلاد شاپور است که باعث استقبال روز افزون مردم برای فعالیت های مدنی در این سمن خوشنام شهرستان کهگیلویه شده است.
شهر زیبا، نتیجه ی اندیشه هایی است که تلاش میکنند با ساخت نماد های فرهنگی پیوند عمیقی بین مردمان یک جامعه برگزار کنند تا شعار زیستن زیباست و باهم زیستن زیباتر را، در جامعه نهادینه کنند.
بدون شک نماد قلب در وسط شهر دهدشت یکی از نماد هایی که چشم هر رهگذری را به خود جذب میکند و این نماد زیبا یکی از جلوه های هنری است که نام سمن بلاد شاپور را هر روز فراتر از دیروز به گوش می رساند.
امیدواریم با مشارکت بیشتر مردم در سمن بلاد شاپور،هر روز گوشه ای از سرزمین پدریمان را با دستان پر مهرمان ، لبریز از عشق و امید کنیم تا نام بلاد شاپور در تاریخ پرشکوه ایران برای همیشه،نیکو و جاودان بماند.

به امید افق های زیبا