افتونیوز | در یک اتفاق عجیب و نادر معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با حفظ سمت سرپرست معاونت عمرانی استاندار شد. بین معاونت توسعه و منابع و معاونت اقتصادی با معاونت عمرانی می توان ارتباطی پیدا کرد ولی بین معاونت سیاسی و عمرانی تنها ارتباطی که وجود دارد بی مدیریتی، به مسخره گرفتن و بی اهمیت بودن همه چیز است.‌
اگر معاونت عمرانی مهم نیست که نیست، می شد یکی از مدیران کل همان حوزه را سرپرست گذاشت. اما اگر مهم است بر فرض که ضرورتی پیش آمد آن وقت حضور معاون سیاسی برای یک ساعت هم در این سمت یعنی نادیده گرفتن تمام قواعد و اصول مدیریتی.
ظاهرا هیچ فرد دیگری در استان نیست که باید تصمیم گیرنده اصلی استان معاون سیاسی باشد، در شب انتخابات جمالی فرماندار بویراحمد شود و حالا همزمان دو معاونت بی ربط را عهده دار شود‌. و جالب آن که حوزه کاری معاون محترم پر از آسیب های اجتماعی و تعطیلی مطلق فرهنگ و هنر باشد.
قرار نیست نه در حوزه سیاسی و فرهنگی استان اتفاقی بیفتد و نه در حوزه عمرانی پس خالی بودن این دو معاونت هیچ تفاوتی ندارد چه رسد به اینکه یک نفر همزمان در هر دو جا حضور داشته باشد.نه در این دو معاونت که در معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری جز همان تمدید نامه دورکاری کارمندان هیچ کار و فعالیت دیگری وجود ندارد و این معاونت ها در کنار استاندار و سایر دستگاه ها همه در تعطیلی مطلق و تعلیق تا پایان دولت به سر می برند‌.
گلبونگ‌