قدیمی ها وقتی به موردی برخورد می کردند که طرف مقابل بسیار دور از انصاف سخنی می گفت و یا کاری انجام می داد به او متذکر می شدند که انصاف چیز خوبی است.
براستی هم در خصوص سخت کوشی کادر درمانی بیمارستان های شهرستان گچساران که الحق والانصاف ذره ایی کوتاهی نکرده و نمی کنند سخن به بی انصافی گفتن دور از تخیل هر انسان منصفی است و باید به این عزیزان که شبانه روز بی وقفه تلاش می کنند دست مریزاد گفت و به جای تخریب آنها و دمیدن روحیه یاس و ناامیدی این زحمت کشان کم توقع را مورد لطف قرار داد.
کمتر کسی در استان میزان شدت همه گیری کرونا در گچساران را نمیداند واگر هم کسی چنین استنباطی دارد شاید در پشت پرده بود داستان ها که ما بی خبریم.
علوم پزشکی و مجموعه درمانی گچساران بیش چندین ماه است که با شدت ابتلای مردم به این بیماری مواجه هستند و بیشترین تلاش خودرا معطوف نجات جان همشهریان خود نموده اند تا در کمترین حالت وجدان آسوده ایی داشته باشند هر چند آگاه هستیم که خیلی بیشتر از حد توان فعالیت کرده تا بیشترین سهم را در ریشه کنی کووید نوزده داشته باشند و بانی نجات مردم شوند.
بقول قدیمی ها بازهم اگر مرحمی بر درد مان نمی گذارید حداقل نمک به زخم مان نپاشید
از اهالی سیاست ومدیریت بیشتر از این ها انتظار می رود که جانب انصاف را رعایت کنند تا نگاه مردم نسبت به عملکرد آنها منفی نشود.
باری هر انسانی در هر جایگاهی می تواند بیاری مردم بیاید وچه با قلم و چه با قدم در رفع رنج آنها تلاش نماید و خدای ناکرده با گفتاری نسنجیده همه ی رشته ها را پنبه نکنند حال اگر مسولین درمانی گچساران از هر دیدگاهی می خواهند باشند مهم کمک به رنج مردم است و نه چیز دیگری!!!