به گزارش افتونیوز،طی حکمی از سوی احد جمالی معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ،دکتر مجید احمدی مدیر کل دفتر امور امنیتی استانداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

بیش از این سید محمد یوسف کاظمی بیدک به عنوان مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده داشت.

مجید احمدی دارای مدرک دکتری حقوق و از کارکنان با سابقه می باشد.