طاهر اکوانیان
یکی از حوزه‌هایی که با تعطیلات کرونایی بیشترین آسیب را دیده و همچنان در حال خسارت دیدن است حوزه فرهنگ و هنر است که به سبب بی‌توجهی در سالیان گذشته خودبه‌خود پیکرش نحیف شده و با نسیمی فرومی‌ریزد.

آمار و ارقامی که از ضرر وزیان حوزه‌های مختلف گردشگری و اماکن فرهنگی و فضاهای هنری شنیده می‌شود نشان می‌دهد که خسارات وارد آمده به این حوزه‌ها به‌آسانی و به این زودی حتی با از بین رفتن ویروس کرونا هم قابل‌ترمیم نیستند.

این امر البته دلایل زیادی دارد که مشکلات اقتصادی گریبانگیر جامعه هم به آن دامن زده است؛ اما بی‌شک مهم‌ترین عامل در این میان بی‌برنامگی یا بی‌مسئولیتی دولت‌های گوناگون است که با هر کمبودی فی‌الفور این حوزه‌ها را از بودجه محروم می‌کنند و ساختار آن‌ها را به هم می‌ریزند. هر گاه مشکلی پیش می‌آید

راحت‌ترین جاهایی که به‌راحتی می‌شود با آن هر برخوردی از هر نوعی کرد همین حوزه فرهنگ و هنر است که همواره متولیانی عاریتی دارد که با کوچک‌ترین فشاری با برنامه‌های دولت در جهت محدود کردن هماهنگ می‌شوند.

این در حالی است که مشاهده می‌شود اغلب حوزه‌های دیگر که واقعاً هزینه‌های بیشتری دارند و خسارت زیادتری به‌خصوص در همین ایام کرونایی به بار می‌آورندٰ به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ظاهر امر از این حکایت دارد که حوزه مذکور کار خاصی انجام نمی‌دهد و اگر هم فعالیتی نداشته باشد به محیط اجتماعی و عمومی خللی وارد نمی‌شود.

این نگاهی است که به‌طور آشکار در نهادهای تصمیم‌گیر وجود دارد و آن‌قدر جا افتاده است که به‌راحتی هر برنامه‌ای برای به محاق رفتن این حوزه اجرایی می‌شود، بی‌آنکه کمترین اهمیتی به پیامدهای آن داده شود و حتی جایگزین مناسب و درخوری برایش پیدا شود. البته ناگفته پیداست وقتی دولت‌ها این عرصه‌ها را حیاط خلوت خود می‌دانند و برای چینش نیروهای سرگردانشان دست به هر کاری می‌زنند، عاقبت آن‌ها به کجا کشیده می‌شود.

کرونا که همه‌چیز را به محاق برده است هم سنگری راحت‌تر از حوزه فرهنگ برای فتح کردن پیدا نکرد و با کمترین پیشروی این سنگر بی‌دفاع را به دست آورد و از آنجا هنوز تکان نخورده است که این خود خسارت‌های زیادی به اصحاب افراد مختلفی در این حوزه محروم و بی‌برنامه وارد آورده که ازاین طریق امرار معاش می‌کردند و گذشته ازاین می‌توانستند با تولیدات متنوع درسایه رعایت اصول بهداشتی مصوب، در این ایام سیاه شهروندان را بیش از گذشته سرگرم کنند.