به گزارش افتونیوز به نقل از ایرنا در روزهای سیاه کرونایی و سرمای پاییزی بازار گیاهان دارویی در یاسوج داغ است.مردم برای مقابله با بیماری کرونا گیاهان با طبع گرم مصرف می کنند

۸