افتونیوز | منطقه بیدانجیر از مناطق محروم استان است و از توابع بخش سرفاریاب شهرستان چرام و استان کهگیلویه وبویر احمد می باشد

افتونیوز در طی ماههای اخیر اخبار و محرومیت های این منطقه محروم را پوشش داده است اما اهالی منطقه می گویند مشکلات همچنان پابرجاست یکی از مخاطبان “افتونیوز ” در بیدانجیر می نویسد: راه ارتباطی و آب اشامیدنی از ضروریات اولیه هر اجتماعی هست و وظیفه هر دولتی هست که ابتدایی ترین خدمات را به روستائیان ارائه بدهند ولی دولتی که فقط در هنگام رأی گیری اون روستا را جز آمار خود بشمار می آورد و با ماشین های شاسی بلند هوای تازه میکنند و گرد خاک ماشین های خود را به نمایش میگذارند
روستای سراسر محروم تل سیاه بیدانجیر از توابع بخش سرفاریاب شهرستان چرام و استان کهگیلویه وبویر احمد میباشد که هزاران درجه زیر خط توسعه ابتدایی می باشد و این نشان از هنر مسئولان هست، هنری که با تمام وجود برای تحریم این روستا کمر همت بسته اند
با اینکه به هر نهادی مراجعه شد و به هر شیوه ای متوسل شده ایم و مشکل روستا را بارهای بار به گوش مسئولان شهرستانی و استانی رسانیده ایم تا شاید وجدانی بیدار به داد نفس های بریده روستائیان این منطقه بشتابد
پارسال شاهد تعطیلی و اعتصاب و اعتراض دوهفته تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی منطقه بیدانجیر توسط والدین و دانش اموزان این منطقه به نبود آب آشامیدنی و نبود جاده ارتباطی بوده ایم ولی تنها کاری که انجام شد
فرستادن چند تانکر آب و ریختن چند مخلوط پهن نشده در جاده صعب العبور این روستا بوده ایم. ای کاش همون چند تانکر اب و چند رای مخلوط هم ریخته نمی شد