افتونیوز| نگاهی به عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با یک سالگی انتصاب پیرسبزی در ۲۹ آبان ۹۸ نشان میدهد عملا این مجموعه شش ماه زودتر به پیشواز کرونا رفته و همچنان هم در تعطیلی کامل به سر میبرد.
البته در مقام مقایسه با سایر ادارات کل استان این تعطیلی نه تنها ضعف محسوب نمیشود که اتفاقا واجد مزیت نسبی میباشد چرا که تعطیلی کامل قطعا موجب کاهش هزینه های اداری، تبلیغاتی، سفرهای غیرضرور مدیران، جلسات تکراری و تشکیل کارگروه های بی ثمر بوده که در نهایت به کاهش رشد کرونا نیز منجر خواهد شد .
در میان اخبار مربوط به این اداره کل در پایگاه خبری اش عمق فاجعه را می توان دید، به گونه ای که اخبار جز حول دیدار ، پیام تبریک و صحبت های کلی هیچ خروجی و تولیدی دیگری نداشته است.
شکی نیست که کرونا محدودیت های زیادی بوجود آورد ولی این‌محدودیت ها فرصتی بود تا توانمندی و خلاقیت مدیران به سنجش گذاشته شود و می شد به مدد فضای مجازی و یا از راه دور و با هزینه ‌کمتر فعالیت هایی هم داشت‌.
وضعیت امروز فرهنگ و هنر استان که به فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط می شود و بخش اعظم آن به مدیریت بر می گردد یقینا محصول فشار و دخالت تاجگردون در ایامی است که صرفا در پی افزایش اقتدار خود بود و او بیش از پیرسبزی باید پاسخگوی بی سامانی فرهنگی و هنری در استان باشد.(سایر متولیان فرهنگی استان نیز شرایط بهتری از فرهنگ و ارشاد ندارند)
وضعیت فرهنگ و هنر در شهرستان ها و بویژه گچساران از مرکز استان اسف بارتر است و بعید است این پلمپ به راحتی و به زودی شکسته شود.
مدیریت پیرسبزی در این یک سال نشان داد در بهترین حالت وی تنها یک هنرمند متوسط عرصه نمایش در سطح استان بوده است و لاغیر…

گلبونگ