روزگاری نه چندان دور در این استان هر فرد و یا مدیری که داعیه ریاست و یا مدیریت از بخشداری های دور افتاده استان تا مدیران کلان استانی در سر میداشت، خود را به آب و آتش میزد و زمین و آسمان را بهم می دوخت تا خویش را هوادار حاج بهرام تاجگردون نماینده اسبق کهگیلویه و گچساران و یا حامی و یا طرفدار دکتر غلامرضا تاجگردون نشان دهد و این همه آسمان و ریسمان برای خودش کلاهی ، ببافد و به منسب و مقامی برسد.

حتی افرادی سعی می کرد جوری جلوی جایگاه سخنرانی تاجگردون قد بکشند که در عکس های خبری و انتخاباتی سرش پیدا باشد شاید که “فردایی بهتر” – به یمن حمایت تاجگردون – برای خویش دست و پا کنند.بر مهمترین دستگاه اجرایی و خدمانی شهر و البته سید قدرت بحرینی “تکیه” زند.
تاجگردون اما بیشتر وقت و اعتبار خویش را به پروژه های استانی و ملی و اعتبارات بودجه مصروف کرد و نگاه او به انتصابات گرچه تاحدودی ایجاد توازن بین ۳ حوزه انتخابیه استان بود اما گاها افرادی از این دریچه به قدرت رسیدند که دیری نپایید بی وفایی نمودند و نمک خوردند و نمکدان شکستند.
موضوع رد غیرقانونی اعتبارنامه منتخب مردم حوزه انتخابیه گچساران و باشت در مرکز قانونگزاری کشور ورق را برگرداند. تاجگردون از استاندار ناراضی بود و بنا به اخبار موثق دنبال انتصاب یکی از نمایندگان سابق استان به جای حسین کلانتری بود و همین دلیل کافی بود تا کلانتری و ستاد انتخاباتش که بیشتر مانور عملکرد را روی این ستاد انتخابات گذاشتند در زمان حذف نماینده گچساران سکوت و در برخی موارد رضایت نشان دهند.
تاجگردون ناجوانمردانه حذف شد و مردم گچساران و باشت بی نماینده و بلاتکلیف در شرایط خطیر کرونایی بیم آن دارند که به وضعیت تحقیر های دهه های گذشته در مناسبات قدرت استانی و شهرستانی بازگردند.
تاجگردون دیگر قدرتی ندارد چون نه ریاست مهمترین کمیسیون مجلس یعنی برنامه و بودجه را دارد و نه دیگر نماینده است. شاید نفوذی در دولت داشته باشد ولی آنچه عیان است حاکی از سکوت و عدم دخالت وی در عزل و نصب های شهرستانی و استانی دارد و به تعبیر دقیق تر سکوت کرده و کنج عزلت گزیده و سعی می کند صرفا یک نظاره گر باشد . و از قدرت تاجگردون فقط یک ” تابوت” باقی ست که البته انتخابات میاندوره ای و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شاید همه چیز را تغییر دهد و باز گچسارانی ها و باشتی ها در اوج بشوند اما آنچه امروز مبرهن است کاسبکاری با تابوت تاجگردون هست که از این فضا و در شرایطی که زاویه های اختلاف استاندار و تیمش با طیف تاجگردون عیان گردیده است بازار کاسبکاران اپوتنیست داغ و داغ تر شده است.
از استخدام های فله فعالین ستاد انتخاباتی سید قدرت حسینی بحرینی در شهرداری ها تا حذف مدیران و دوستداران نماینده سابق آنهم در سکوت پرمعما و البته مبهم نهاد های نظارتی
آنچه امروز چندش آور است سبقت بی سابقه برخی مدیران استان برای زدن و زدون نیروهای تاجگردون حتی آنان که کارمندی بیش نبودند ولی به یمن تاجگردون الان رئیس یا مدیر کل سازمانها و ادارات کل استانی در قلع و قم نیروهای حامی دولت و طیف تاجگردون کوتاهی نمی کنند.
نمونه بارز آن عزل مدیر پرتلاش ،مردمی و پاکدست جهاد کشاورزی گچساران است . زمانی مهندس پورالحسینی مدیر نمونه شهرستانی در دولت اصلاحات بودند رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کارمندی بیش نبود که به یمن تبانی رئیس سابق جهاد کشاورزی استان با رشد آسانسوری یک شبه رئیس مهمترین سازمان اجرایی و اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد ارتقا یافت و مجموعه جهاد کشاورزی را در حوزه ها و شاخص های مختلف به سیر قهقرا سقوط داده و صرفا با تبانی و زد و بند با نمایندگان جدید استان و صاحبان جدید قدرت و قربانی نمودن افراد متخصص و کاردان بر دوام و بقای خویش فزونی بخشیده است.