افتونیوز گشت مشترک و بازدید سرزده از بازار شهر چرام با حضور حکیم رئیس اداره صمت و کارشناسان،  بازرگان رئیس تعزیرات حکومتی وکارشناسان،  هدایت نیا رئیس شبکه بهداشت و درمان و کارشناسان بهداشتی، نوروزی اتاق اصناف و نیروی انتظامی به ریاست  سرتیپ خادمی معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی انجام گرفت
سرتیپ خادمی از تشدید بازرسی به منظور مقابله با تخلفات گران فروشی واجرای پروتکل های بهداشتی و با پیگیری و حضور در طرح بازرسی سرزده از صنوف شهرستان از تشدید طرح نظارت ، بازرسی و کنترل به منظور جلوگیری و مقابله با تخلفات گران فروشی، کم فروشی عدم درج قیمت واجرای پروتکل های بهداشتی خبرداد
خادمی درادامه خاطرنشان کرد:نظارت بر اجرای این طرح از اولویت فرمانداری شهرستان است وباهمکاری دستگاههای اجرایی مرتبط به صورت مستمر کنترل و نظارت می شوند
معاون فرماندار چرام با تقدیر از کلیه اصناف و بازاریانی که همکاری لازم را در اجرای این طرح داشته اند افزود تاکنون چندین واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و انحراف قیمت پلمپ و به برخی از اماکن و اصناف نیز تذکرات لازم داده سده است