به گزارش افتونیوز،با حضور تقی زاده معاون توانبخشی، مظلومی معاون اشتغال و مشارکت و آقای رضایی حراست اداره کل بهزیستی استان و کارکنان اداره بهزیستی کهگیلویه مراسم تودیع و معارفه رئیس بهزیستی شهرستان کهگیلویه برگزار شد.

در این مراسم محمد شاکری بعنوان سرپرست بهزیستی کهگیلویه معرفی و از خدمات آقای جهانگیر افشانده تجلیل شد.

شاکری دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و بیش از ۲۰ سال سابقه کاری می باشد.

گفتنی است این تودیع و معارفه بدون حضورمجموعه فرمانداری کهگیلویه برگزار شد