به گزارش افتونیوز، انجمن اسلامی پیروان خط امام دانشگاه یاسوج مصاحبه ای مجازی با موضوع ” وضعیت اقتصادی کشور و چالش بودجه ای” مورخ سه شنبه ۱۸ آذر ساعت ۲۲ در صفحه اینستاگرامی غلامرضا تاج گردون و همچنین درصفحه رسمی اینستاگرامی تشکل انجمن اسلامی دانشجویان پیروان خط امام دانشگاه یاسوج برگزار خواهد کرد.