وزیر صمت در حکمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را منصوب کرد.
به گزارش افتونیوز،وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را منصوب کرد.
علیرضا رزم حسینی، «وجیه‌الله جعفری» را به عنوان رئیس جدید هیات مدیره و مدیر عامل ایمیدرو جایگزین خداداد غریب پور کرد.
جعفری، پیش از این مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) بوده است.
خدادداد غریب‌پور که مدیریت موفقی در ایمیدرو داشت، بعد از برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت در اردیبهشت ۱۳۹۹، یکی از گزینه‌های اصلی تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود.