افتونیوز _ با ورود چهره های جدید تر انتخابات غیر قابل پیش بینی تر می شود.
با توجه به جو حاکم به گچساران و باشت و تلفیق تفکرات قومیتی و سیاسی بنظر میرسد انتخاباتی پیش بینی ناپذیر را شاهد باشیم. اما هر اندازه به انتخابات میاندوره ای گچساران و باشت نزدیکتر می شویم فضا شفاف تر از پیش می شود اما بر همگان واضح است عنصر قومیت همچنان حرف اول را در همه معادلات می زند.
تاکنون اسامی مانند : ساسان تاج گردون، عبدالرحیم رحیمی، سید قدرت حسینی، اردلان زینل زاده، هومان عسکری بسیار جدی تر از بقیه شنیده شده است.
در جبعه قشقایی ها خانم فولادی وندا مدتها پیش اعلام حضور کرده بود و کماکان گمانه زنی ها در خصوص ورود هومان عسکری  بالا به نظر میرسد اما در روزهای اخیر نام یوسف باقری ( از مدیران برجسته حوزه نفت) نیز بر سر زبان ها افتاده است و محتمل است در طی روزهای آینده کاندیداتوری خود را برای انتخابات میان دوره ای مجلس رسما عنوان کند.
در اردوگاه اصول گرایان سیدقدرت حسینی، علیمراد جعفری، زینل زاده قطب های اصولگرا را تشکیل میدهند. اما بر همگان مبرهن است شانس سیدقدرت بیشتر از هم قطاران خود می باشد.
گزارش های محلی نشان دهنده آن است که سید قدرت حسینی همچنان با رویکردی محافظه کارانه جلسات خود را برگزار می کند و با وجود تحرکات مختلف اخیر خود تمایل چندانی به رسانه ای کردن آنها ندارد و حتی برخی می گویند ورود دوربین به جلسات را منع می کنند اما مشخص نیست تا چه زمان با این شیوه حرکت کند.
اما مهم ترین مساله و دغدغه سید قدرت و یاران اش اختلافات قدیمی در بین اصولگرایان گچساران می باشد که آنها را از این نظر آسیب پذیر ساخته است.
در جبهه تاج گردونی ها کما بیش مشخص است که ساسان گزینه منتخب می باشد و اولویت به وی داده شده اما برخی در رابطه با وی دچار تردید هستند و معتقدند ساسان نمیتواند زیر سایه غلامرضا خارج شود آنچنان که خود غلامرضا توانسته از زیر سایه سنگین بهرام خود را خارج سازد و هویت و نامی مستقل دست و پا کند.
اساسا مشروعیت ساسان تاج گردون از جایی مساله دار می شود که برچسب خویشاوند سالاری بر انتخاب وی خورده است، موضوعی که حتی استوار ترین یاران تاج گردون را دلسرد و مایوس می کند.
اما عبدالرحیم رحیمی فرماندار سابق مشخص نیست کجای داستان قرار دارد برخی او را در برابر، و برخی دیگر در کنار تاج‌ گردونی ها میدانند اما بنظر میرسد تا ساسان تاج گردون در صحنه است وی خود را یار ذخیره بداند.
تا زمان انتخابات روزها باقی مانده و بی شک تحولات و تحرکات جدیدی رخ خواهد داد اما آنچه مبرهن است در انتخابات پیش رو رقابت نزدیک بوده و هیچکس خود را از پیش برنده نخواهد دانست.