افتونیوز _ انتخابات میان دوره ای گچساران و باشت ، تحت تاثیر رد اعتبار نامه غلامرضا تاج گردون و همچنین همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری ، دارای حساسیت بیش از پیش شده است.
بعد از رد اعتبار نامه تاج گردون، چندی نگذشته بود که اسامی هادی زارع پور، حسن نوروزی، عبدالرحیم رحیمی و ساسان تاج گردون بعنوان کاندیدای انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی مطرح شدند؛ اما با تداوم حضور زارع پور در آموزش و پرورش استان و استعفای رحیمی از فرمانداری بروجرد و معاونت استانداری لرستان و در ادامه استعفای ساسان تاج‌گردون از معاونت وزیر میراث فرهنگی، رفته رفته فضای پیشا انتخاباتی رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت.
این روزها در نزد افکار عمومی مبهم و پنهان است که برنامه انتخاباتی رحیمی در چهارچوب سیاست کاری تاج گردون می گنجد یا وی راه مستقلی را پیشه کرده است؟
رحیمی فرماندار اسبق گچساران و باشت که همگان از رابطه دوستانه وی با تاجگردون باخبرند و وی همواره از او بعنوان یار دوران کودکی و هم رزم دوران جنگ یاد می کند.

با این حال، غلام تاجگردون از یک طرف برادر خود را در صحنه میبیند و از سویی یار وفادار و همسنگر سابق خود را .
با این وجود ، برخی معتقدند که حضور رحیمی و برخی دیگر از کاندیداها که در طیف اصلاح طلبان و یا نزدیک به غلام رضا تاج گردون تعریف می‌شوند، بازی سیاسی است
و “رحیمی” بعنوان گزینه دوم تاج گردون در صحنه حاضر شده است که در صورت تایید صلاحیت ساسان تاج گردون، صحنه را ترک خواهد گفت.
اما شواهد چیز دیگری را نشان می دهد. رحیمی در گفت و گوی مجازی خیلی مسلط تر از ساسان تاج گردون با مردم حرف زد و تلویحا گفت که ساسان در منطقه حضور نداشته و من همه جا رفته و با همه طوایف نسبت سببی و نسبی دارم. در این میان، عملکرد موفق رحیمی در زمان فرمانداری نیز مزید بر علت هست.
برخی براین باورند، “رحیمی” تا اینجای کار بهتر از ساسان تاج گردون خود را عرضه کرده است و بواسطه نزدیکی که در ادوار گذشته به بهرام تاج گردون داشته است، دارای مقبولیت بیشتری است.
علاوه براین، استوری اینستاگرامی معنی دار غلام تاجگردون که تصویر رحیمی و ساسان را به عنوان مدیران شایسته و لایق معرفی کرده بود تا حدودی بر ابهامات می افزاید.
البته ، “رحیمی ” سیاستمداری فوق العاده زیرک است . در لایو خبری چندی پیش در حرکتی جالب هم از غلام رضا تاجگردون تشکر و هم به نوعی وی را نقد کرد. ساسان تاجگردون نیز بسیار امیدوار است با حمایت شخص غلام تاجگردون و تیم مدیریت اش و استفاده از جو حاکم ، بتواند از رقبا پیشی بگیرد.
اما در نهایت همچنان واضح نیست که رحیمی در کنار یا در مقابل تاج گردون قرار دارد؛ اما بنظر میرسد برای شفافیت بیشتر باید منتظر روزهای آینده بود.