بخشدار سرفاریاب به همراه رییس شرکت گاز شهرستان چرام و پیمانکار از تعدادی روستاهای بخش سرفاریاب بازدید کردند.

محمودی بیان کرد؛ یکی از مطالبات و خواسته های به حق مردم بخش سرفاریاب گاز رسانی به روستاها می باشد

بخشدار ضمن تقدیر و تشکر از رئیس اداره گاز شهرستان چرام بخاطر پیگیری برای گازرسانی به روستاها گفت:گازرسانی به روستاهای ده خلیفه ای ،امامزاده اسماعیل،دلی دهنو و برخی از مناطق و خیابانهای روستاهای مندان ،سواری ، آب ماهی، عزیزی ، دلیاسیر علیا ، دلیاسیر سفلی انجام خواهد شد

محمودی ادامه داد:به زودی کار تجهیزکارگاه پیمانکار انجام و پروژه شبکه گذاری گاز این روستاها اغاز خواهد شد
بخشدار سرفاریاب از مردم خواست همکاری لازم را جهت تسریع در گازرسانی با شرکت گاز و پیمانکار داشته باشند