شب گذشته جوان ۲۲ ساله بخش لوداب شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد با نوشتن وصیت نامه‌ای خودکشی کرده است.

به گزارش افتونیوز،دلیل این خودش نامعلوم و وی در وصیت نامه با حلالیت طلبیدن از پدر و مادر خویش از آنان خواسته است تمام توان شآن را برای موفقیت برادر کوچکش بکار گیرند.

این جوان دارای مدرک کارشناسی بوده و بنا بگفته اهالی، هیچگونه نگرانی خانوادگی برای این جوان ۲۲ ساله وجود نداشته است.

این جوان با استفاده از طناب دار دست به خودکشی زده است.

وی در پایان وصیت نامه خویش از خانواده اش خواسته است حتما کلمه ” میرزا ” را بر سنگ قبر وی بنویسند.

(میرزا یکی از طوایف شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد است.)