در حالی که بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ سرنوشت نامعلومی دارد بازار تعارف بر نقش این و آن در افزایش بودجه استان در لایحه بودجه دولت در کهگیلویه و بویراحمد گرم است. اعداد و ارقام زیادی این روزها در مورد بودجه شنیده می شود و صحبت از افزایش ۵۶ درصدی بودجه ۱۴۰۰ استان نسبت به سال ۱۳۹۹ است. اگر چنین اتفاقی واقعی باشد باید آن را به فال نیک گرفت ولی در نهایت آنچه مهم است تحقق این بودجه در بخش های مختلف و لمس ان توسط مردم است. اعداد خالی تنها به درد کل کل رسانه ای طرفداران نمایندگان استان و مقایسه نمایندگان ادوار می خورد.

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودجه ویژه استانی ۳۸ درصد و بودجه ملی ۳۰ درصد و کل بودجه نیز ۵۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. این بودجه بر طبق نظر کارشناسان بر اساس پیش بینی فروش نفت بسته شده است و کوچکترین انحرافی از آن و عدم‌ تحقق فروش نفت یعنی کاسته شدن از رقم های بودجه. اگر قرار باشد نفت به فروش نرسد در آن صورت ممکن است حتی ۲۰ درصد این بودجه پر سروصدا هم‌ تحقق پیدا نکند. فعلا این رقم ها مربوط به لایحه تقدیمی دولت به مجلس است و از این مرحله است که نقش نمایندگان برجسته می شود. نمایندگان یا باید همین مقدار را حفظ کنند و یا آن را افزایش دهند و مهم تر از همه مانع از کاهش احتمالی بودجه در موعد چکش کاری در مجلس شوند. مرحله اما مهم تر باز هم بعد از تصویب نهایی بودجه و تبدیل لایحه فعلی به قانون است جایی که باید بودجه به شکل واقعی و کامل تخصیص داده شود. در نشست برنامه ریزی دیروز استان شاهد تقدیر و تشکر تقدیر استاندار از نقش نمایندگان در افزایش بودجه استان در لایحه بودجه دولت بودیم؛ این تقدیر و تشکر اگر بر اساس یک سری تعارفات مرسوم اداری باشد ایرادی ندارد، اما ادعای داشتن نقش نمایندگان در لایحه یا ناشی از عدم درک درست مناسبات اداری است و یا یک تعارف صرف که معمولا خروجی جلسات استانی است.‌ بودجه ۱۴۰۰ تا اینجای کار هیچ ارتباطی با نمایندگان ندارد و افزایش هر مقدار بودجه موضوعی است که توسط خود دولت و کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی پیش بینی شده است. بخشی از هیاهو و تعارفات بودجه ای این روزها بویژه در رسانه ها بیشتر ناشی از عمدی است که می خواهد این ادعا را واقعی نشان دهد که نبودن تاجگردون اتفاقا به نفع بودجه استان است. همه اعداد و ارقام فعلی متعلق به یاداشت هایی است که لایحه خوانده می شود و توسط معاون‌ پارلمانی رئیس جمهور به نائب رئیس مجلس تحویل داده شد. بعد از انتفادات تند نمایندگان به نحوه بودجه ریزی و حتی سخن از رد کلیات آن حالا چکش کاری برای تبدیل احتمالی این لایجه به کتاب قانون شروع شده است. نقطه ای که در سال های قبل آغاز کار و نفوذ مستقیم تاجگردون بر بودجه بود؛ نفوذی که البته مخالفین وی بر این باورند او از آن تنها برای گچساران و باشت استفاده می کرد و سایر نقاط استان خیری از آن نفوذ ندیدند. در دوره خادمی رویه نسبتا خوبی در جریان بود و استاندار، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و مدیران استان قبل از فصل بودجه به وزارتخانه ها می رفتند و سپس با حضور در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به رایزنی برای افزایش و تخصیص بودجه استان کمک می کردند اما در این دوره تاکنون هیچ کدام از دو نماینده استان مشخصا بابت بودجه سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه نرفته است و تنها در هفته قبلی گفته می شود سید محمد موحد و شهابی نسب سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت پیگیری پروژه سد آبریز به دیدار پورمحمدی معاون‌سازمان رفتند.

*کانال تحلیلی خبری گلبونگ