نگارنده هیچ تخصصی در حوزه ویروس شناسی و واکسن ندارد و مباحث مربوط به ویروس کرونا و ساخت و تولید واکسن آن را یک بحث کاملا تخصصی می داند. آن چه در این وجیزه مطمح نظر است حواشی مربوط به نحوه مواجه با بیماری کرونا از ابتدا و هم اینک بحث ساخت و تولید واکسن در کشور و دوگانه سازی حول این موضوع است. سال هاست مسائل مختلف همچون محیط زیست، مسابقات ورزشی، عادل فردوسی پور، تشییع جنازه شخصیت ها و … مشمول این دوگانه سازی هاست.

این گونه تقابلات در جامعه ای از مدل ایران به یک امر عادی و روزمره تبدیل شده است. ولی در مورد مسئله همچون بیماری و واکسن آن که یک مقوله علمی است شاید منطقی تر آن باشد که موضوع از مجاری علمی و دانشگاهی دنبال شود نه اینکه شاهد فراخوان گروه های غیر مرتبط در دفاع از واکسن داخلی و یا راهپیمایی عیله واکسن خارجی و حتی همان داخلی باشیم.

نوع مواجهه با این ویروس نیز از ابتدا مبتلای همین ذهنیت دوگانه انگارانه بود. برخی از ابتدا ویروس را انکار کردند. برخی بعد از آن برخی ویروس را یک ویروس چینی و گروهی آن را ساخته خود غربی ها می دانستند. بعد از آن برخی راه حل را در طب سنتی می دانستند و گروهی اساسا چنین طبی را یک اشتباه و انحراف خواندند. چند وقتی است که با مطرح شدن کشف واکسن آن جبهه گیری ها حول واکسن در حال تشدید است و چرایی آن بر هیچ کس روشن نیست.

جالب است که اوج این جو سازی ها و حاشیه ها در کلام شخص وزیر بهداشت و حتی حسن روحانی نیز مشاهده می شود و در بقیه نهادها نیز این مسئله به اوج رسیده است و حتی شاهد صدور دستورالعمل و باید و نباید های جدید واکسنی هستیم!

امروز واکسن یک نیاز حتمی برای مقابله با این بحران است و هر ایرانی هم از اینکه احیانا یک واکسن موثر و تایید شده در کشور تولید شود خوشحال و به آن افتخار خواهد کرد ولی چه شده است که در این مقطع حساس شاهد این حجم از حاشیه سیاسی و ایدئولوژیک حول مقوله واکسن هستیم؟ آیا با وجود تبادل همیشگی دارو با دنیای بیرون این بار بر روی این مورد ما به طرف ها ی غربی مظنون هستیم و آیا آن که پای یک سری منافع و یا احیانا محدودیت های خارج از اراده متولیات حوزه سلامت در میان است.

چرا باید اجازه داد سرنوشت یک امر مربوط به سلامت مردم این گونه با سیاست وشعارهای سیاسی و جریانی گره بخورد و برخی نیز با اجرای نمایش های تکراری در پی گروگان گرفتن سلامتی مردم باشند.

*کانال تحلیلی خبری گلبونگ