نشست کمیته سلامت و ایمنی آب شرب شهرستان چرام

در جلسه کمیته سلامت وایمنی آب شرب شهرستان چرام که به میزبانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چرام و با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان چرام، بخشداران سرفاریاب، و مرکزی، رئیس آب و فاضلاب شهرستان و نماینده آب فاضلاب بخش سرفاریاب، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و تعدادی از کارشناسان بهداشتی برگزار شد؛ مهندس سرتیپ خادمی مسئله آب شرب و سلامت جامعه را مهم ترین موضوعات زیست بشری قلمداد و در ادامه افزود؛
آب یکی از نعمت های بزرگ خداوند، منشا حیاط و سرآغاز زندگی موجودات زنده است؛ اهمیت آب در زندگی بشر به اندازه ای است که بیان و توجیه کامل آن به دشواری میسر می گردد. امروزه و با پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت بشر، مصرف آب افزایش یافته و منابع موجود قابل مصرف نیز در معرض استفاده بیش از حد و حتی آلودگی قرار گرفته است. در کشور ما نیز مسئله کمبود آب از گذشته های بسیار دور وجود داشته و حتی در برخی از مناطق مانع رشد و پیشرفت کشاورزی صنعتی و حتی اجتماعی شده است اما در شهرستان چرام میتوان گفت خوشبختانه با این معضل روبرو نیستیم گرچه رفع مشکلات بهداشتی آب آشامیدنی بویژه ارتقاء کیفیت آب و رفع مشکلات نیترات بیش از حد مجاز و همچنین وضعیت سامانه های آبرسانی مثل کلر زنی، شستشوی مخازن ذخیره آب، رفع شکستگی های لوله، حفاظت از حریم منابع آب در برابر انواع آلودگی های میکروبی و شیمیایی، استفاده غیرعلمی وغیر اصولی از انواع سموم و کودهای در مزارع کشاورزی، دفع غیر بهداشتی انواع فاضلاب خانگی، صنعتی، کشاورزی و عدم مدیریت صحیح انواع پسماندها بر منابع آب باید بصورت ویژه و خاص مورد توجه قرار گیرند.

سرتیپ خادمی در ادامه همین مبحث به وفاق و همراهی مجموعه فرمانداری با ادارات پیشرو و کارا در زمینه توسعه آب شرب پرداخته و افزودندمعتقدم اگر همدلی، انسجام و تعامل مطلوبی مابین مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان بخصوص آب و فاضلاب و شبکه بهداشت و درمان باشد، می توان با جدیت بیشتر پیگیر مشکلات بود و تلاشها بهتر به ثمر خواهند نشست؛ زیرا سلامت آب شرب مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جامعه سالم متشکل از خانواده های سالم و انسانهای سالم است و انسان سالم با شاخص های سلامت جسمی، روحی و روانی و به عبارتی بهداشت جسمی و روانی تعریف می شود و جامعه سالم و پویا مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعت بیشتری طی می کند و به قلعه های موفقیت می رسد.
تعداد اقلی از روستاهای شهرستان زیر پوشش شبکه آب و فاضلاب قرار ندارد و ضروری است شرکت آب و فاضلاب نسبت به تحت پوشش قراردادن آنها اقدام نماید، فرمانداری نیز متعاقباً همکاری لازمه را خواهد داشت؛ اما انتظار از مردم روستاها نیز می باشد که دراین خصوص همکاری و همراهی لازم را با آب و فاضلاب جهت استفاده بهتر از آب شرب سالم و بهداشتی را داشته باشند.