به گزارش افتونیوز،احسان تابش نژاد شهردار دهدشت در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: عملیات اجرایی ۱۰ کوچه سمغان به مساحت ۲۰ هزار مترمربع اماده سازی و زیرسازی آنان در حال اجرا است.

شهردار دهدشت تصریح کرد: برای این منظور۲۵۱ سرویس مخلوط کوهی و رودخانه ای، ۵۱ سرویس شن،۳۲ سرویس بیس برای زیرسازی کوچه ها در نظر گرفته شده‌است.

تابش نژاد اضافه کرد: برای حل مشکلات مردم مبنی بر خاکی بودن کوچه‌ها و وضعیت نامناسب آنهادرفصل بارندگی، شهرداری و شورای اسلامی توجه به زیرسازی آنها را در اولویت کاری خود قرارداده است تا با انجام شن ریزی و تسطیح سازی این کوچه ها باعث سهولت در رفت و آمد شهروندان در این محله ها گردد که هم اکنون در حدود ۲۰روز و با حضور مداوم و نظارت مهندسین عمران و فنی و سایر نیروها در حال انجام است.

وی گفت: باید در اینجا از اعضای محترم شورای اسلامی شهرتشکر کنم که این امر یکی از دغدغه‌های بسیار مهم آنان بوده و در این مدت بسیار پیگیر امورات شهرداری بودند.

تابش نژاد اظهارداشت: همکاری مردم با شهرداری دراجرای پروژه های عمران شهری بسیار خوب است و امیدواریم در این مسیر به اهداف مورد نظر برسیم.