رئیس جمهوری در پاسخ به نامه سازمان نظام پزشکی درباره خرید واکسن خارجی کرونا، به سه وزیر دستور داد خارج از ساز و کار کووکس، واکسن کرونا تهیه کنند.

به گزارش همشهری‌آنلاین؛ دو روز پیش روسای سه رکن سازمان نظام پزشکی و رئیس مجمع انجمن‌های علمی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار به کارگیری تمام مساعی دولت برای تهیه واکسن مطمئن و مورد تأیید مراجع علمی از طرق مختلف با استفاده از همه ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی شدند.

امروز سازمان نظام پزشکی، تصویر پاسخ رئیس جمهور به این نامه را منتشر کرده است.

در این نامه که با امضای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به وزرای بهداشت، کشور و رئیس کل بانک مرکزی نوشته شده، آمده است: «اولویت اول دولت در مسئله کرونا در شرایط فعلی تهیه فوری واکسن از خارج و شروع سریع واکسیناسیون، طبق برنامه سند مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا علاوه بر اقدامات در چارچوب کوواکس که انجام شده است، ضروری است همه تلاش‌ها برای خرید واکسن انجام شود. البته همزمان برای تولید واکسن داخلی نیز کمک‌ها ادامه یابد»