به گزرش افتونیوز از گچساران، در این جلسه در ابتدا مطرح کرد که با قشقایی ها همه برادر دینی هستیم، در سالهای گذشته محوریت به دست افراد غیر دلسوز افتاده و این دلیل عمده مشکلات مردم است متاسفانه این مساله نه فقط در شهرستان بلکه در استان و کشور موجود است‌.
در حکومت اسلامی توقع مردم بالا میرود که عدالت امیرالمونین برقرار باشد
با شعار مبارزه با تبعیض و بی عدالتی وارد صحنه انتخابات شده ام، ما قومیت نمیشناسیم و همه را براد  و خواهر میدانیم، حق قشقایی است که بیشتر دیده شود ، در حق قشقایی ها در شهرستان ظلم شده است
بعضی از بزرگان قشقایی از جوانان در جهت پیشبرد اهداف و منفعت شخصی خودشان سو استفاده کرده اند ولی جوانان هوشیار شده اند و اجازه نمیدهند از صداقتشان سو استفاده شود. اگر مسول دلسوزی بود میشد برای مردم کار کرد.
خانواده ای که مشکلش با ۱۰ ملیون وام حل میشود باید چرا باید منت بکشد و تضمین بدهد و سر تعظیم فرود آورد و پس از همه اینها دنبال ضامن باشد؟!
حسینی در خصوص باباکلان مختصر به جاده اصلی دهستان اشاره کرد که متاسفانه سالی ۲ کیلومتر آسفالت میشود و هنوز درست نشده است.
فردی باید تصمیم گیرنده باشد که به دنبال منافع شخصی نباشد تا بتواند از حقوق مردم در استان و تهران دفاع کند.
حسینی این وعده را داد که بدون توجه به قومیت از حقوقتان دفاع میکنم.
در ادامه اظهار داشت اگر فردی به مسائل مالی آلوده نشده باشد می تواند تو دهنی به هر کسی که دنبال ظلم کردن است بزند چون نمیتوانند به وی تهمتی بزنند.