خبرنگار لنده ای ندای کهگیلویه و بویراحمد حجت همتی فر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
این خبرنگار لنده ای به دلیل انعکاس خبرهای سیاسی و روحیه مطالبه گری مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گزارش افتونیوز به نقل از “ندای کهگیلویه و بویراحمد” در کمال ناباوری تعدادی از افراد با هویت کاملا مشخص ضمن تماس با این خبرنگار و دعوت از ایشان در جلوی منزل ایشان با این ترفند وی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

لذا از مراجع انتظامی ؛امنیتی و قضایی انتظار می رود تا جلوی این افراد خودسر را گرفته و برابر قانون برخورد نماید بدیهی است در صورت سهل انگاری این بدعت غلط تبدیل به یک معظل خواهد شد.