به گزارش افتونیوز، از آنجا که فروشگاه هاى زنجیره اى نسبت به مغازه هاى کوچک، شبکه توزیع و فروش گسترده در اختیارشان می باشد ؛ این توانایى را دارند که به شرکت ها سفارشات اختصاصى و عمده داشته باشند، به این صورت که کالایى با همان ظاهر مشابه در فروشگاه هاى دیگر سفارش دهند اما کیفیت کالا پایین تر باشد و به همین دلیل نیز مى توانند براى جلب مشترى قیمت پایین تری ارائه دهند که متاسفانه مشترى بى خبر از همه جا نیز گمان مى کند که کالا را ارزانتر از فروشگاه هاى دیگر خریداری کرده است. براى روشن شدن موضوع به یک مثال در این باره اشاره مى شود.

مثلا: فروشگاه زنجیره اى، رب گوجه فرنگى را به یکى از شرکتهاى تولیدى در بسته بندى قوطى یک کیلویى سفارش مى دهد که بارکد ١۵٠٠٠ تومان قیمت براى مصرف کننده روى کالا درج شده است و کالا با همین مشخصات ظاهرى در فروشگاههاى دیگر ١۶٠٠٠ تومان است

حال فروشگاه زنجیره اى با درخواستى که از شرکت تولیدى داشته چنین رب گوجه اى را به مشترى عرضه مى کند یعنى به جاى اینکه Brix(غلظت) رب ٢٨ درجه با ٢درصد نمک باشد، غلظت ٢٧ درجه با ٣ درصد نمک است. یعنى هم از غلظت رب گوجه کم کرده اند و هم اینکه غلظت را به جاى جوشاندن رب، با نمک بالا برده اند.
همچنین در کیفیت نوع قوطى و بسیارى مسائل و ریزه کاریهاى دیگر مى توان کارى کرد تا قیمت براى فروشگاه کمتر شده و به مشترى نیز ارزان تر بفروشد.

کما اینکه این فرایند را براى بسیارى از کالاها مى توان به کار برد.

بنا بر این موضوعى که رسانه ها و نهادهاى نظارتى ضرورى است به آن توجه و رسیدگى کنند،
کاهش قیمت کالاها بواسطه کاهش کمیت و کیفیت کالا در فروشگاه هاى زنجیره اى است.
داریوش کشاورز