افتونیوز – نشست هفتگی اعضای شورای شهر یاسوج با حضور اکثریت اعضا و در غیاب فرشاد نگین تاجی برگزار شد.

رئیس شورای شهر در ابتدای این نشست با بین اینکه سازمان بازرسی در خصوص پاره ای از فعالیت های شورا و شهرداری ورود پیدا کرده است، گفت: آن بخش از حساسیت سازمان بازرسی نسبت به شورا باید با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و باید بپذیریم در بعضی از مصوبات نقاط قانونی دیده نشده و این تذکر یا تلنگر بجا بوده است.

محمد رحیم دهرابپور افزود: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در تذکرات آنها بحث ترک تشریفات در برخی واگذاری هاست، با توجه به تذکرات سازمان بازرسی و بررسی های صورت گرفته متوجه مواردی شدیم که اگر دقت بیشتری در مکاتبات ارسالی شهرداری به شورای شهر صورت می گرفت این مشکلات ایجاد نمی شد.

وی خاطرنشان کرد: چندین قرارداد طی دوسه سال اخیر زیرسوال رفته و علارغم توضیحاتی که دادیم قانع نشدند، قطعا در این موارد اشکال متوجه شورای شهر است و جای تقدیر دارد دستگاه‌های نظارتی با عملکرد و نظارت خود ما را به دقت در دفاع از حقوق عامه وادار می‌کند.

رئیس شورای شهر با توجه به لزوم بازنگری در برخی از مصوبات شورا، تصریح کرد: برخی از مصوبات که از طرف سازمان بازرسی بر آنها اشکال وارد شده است باید مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد تا حقی از کسی ضایع نشده و اگر کاری بدون تشریفات قانونی به احدی واگذار شده است، پس گرفته و از طریق قانونی این کار صورت گیرد.

وی تاکید کرد: هم شرعا و هم قانوعا باید این مشکلات حل شود لذا گردن ما مقابل قانون از مو نازکتر است.

دیگر عضو شورای شهر در واکنش به بحث ترک تشریفات در برخی موارد گفت: در تمام کشور با توجه به شرایط فصلی و فورس ماژور بودن موقعیت این چنین واگذاری هایی ممکن است صورت گیرد که همه تشریفات رعایت نشود اما لغو کردن کارهای قبل تقریبا ممکن نیست.

کیوان آشنا یادآور شد: سازمان بازرسی به تنهایی قادر به لغو این مصوبات نیست و دیوان باید ورود پیدا کند، لذا باید تلاش شود در آینده با دقت بیشتری بررسی کنیم تا از این قبیل موارد پیشگیری به عمل آید.

فرشید احمدی‌کیش نیز در ادامه این نشست گفت: چندتن از اعضای شورای شهر تجربه حضور بیشتری در شورا دارند و بر این امر واقفند که شورای دور پنجم و شهرداری کمترین ترک تشریفات را داشته اند و این از نقاط مثبت عمر شورا و شهرداری بوده است.
وی افزود: اگرچه معتقدم اگر تخلفی هم باشد بزرگنمایی صورت گرفته، اما برخی ترک تشریفات قطعا در مواقع اضطرار و بنا به مصلحت گاها نیاز است و هیچگونه نگاه سلیقه ای در این مصوبات نداشته ایم.

احمدی کیش بیان داشت: تمام مصوبات قانونی بوده و لغو کردن آنها به این راحتی نیست، هرچند پروژه ها و طرح هایی که سازمان بازرسی نسبت به آنها حساسیت نشان داده است از طریق سامانه ثبت شده و مراحل قانونی انجام شده است.

وی تاکید کرد: معتقدم جهت جذب سرمایه گذار باید از هر فرصتی استفاده کرد و در این دوره هم شاهد واگذاری یک پروژه با درنظر گرفتن تمام مراحل قانونی اما با تشریفات کمتر بودیم، اگر مشکلی وجود داشت همان زمان نهادهای نظارتی اقدام می کردند.

(عکسها آرشیوی است)

هدایت اکبری نیز در ادامه با بیان این مطلب که بیشتر مکاتبات و تذکرات سازمان بازرسی ارشادی است و اگر در سامانه بازرسی موردی ثبت شود، پیگیری می‌شود، گفت: هر شکایت یا نامه ای در سازمان ثبت شود رسیدگی شده، کمااینکه شکایتی از رسیدگی های بنده در برخی نقاط شهر ارائه شده که جای تامل دارد و ریاست شورا به عنوان فرستنده باید جوابگو باشند.

وی متذکر شد: جناب آقای دهرابپور شما نامه ای با عنوان محرمانه برای من ارسال کرده اید و در آن عنوان داشتید با شهردار در اماکن مختلف بازدید می کنید و از هیئت رئیسه اجازه نمی گیرید، اول اینکه شما فقط در جلسات می توانید بقیه اعضا را مدیریت کنید و فکر نمی کنم عضو شورا برای رسیدگی به کار مردم و معضلات شهری نیاز به اجازه داشته باشد یا در این باره با مسئولی دیدار نکند، شماهم اقدام کنید و هرجا مشکلی دیدید بازدید کرده و جهت رفع آن با سایر مسئولین تبادل نظر داشته باشید.

اکبری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه رئیس شورای شهر حق ندارد مصوبات شورا را ارائه ندهد و نزد خود نگه دارد، گفت: باید این مصوبات برای طی مراحل قانونی ارجاع داده شود و به بهانه های مختلف از علنی کردن آنها خودداری نکند.
دهرابپور نیز در پاسخ به هدایت اکبری گفت: خوشبختانه جامعه امروز چند صدایی است و بصورت گفتمانی در حال گذر است و اگر ایرادی به کار من دارید مکتوب نامه نگاری کنید و همچنان معتقدم حضور شما در شرف آباد و محمود آباد چالش برانگیز بود و باید از هیئت رئیسه شورا کسب تکلیف می شد.

سید هدایت اکبری همچنین ضمن ایراد به عملکرد رئیس شورا درباره عدم ارسال مصوبات شورا گفت: نامه هایی که به شورا ارسال می شود رئیس می تواند بررسی کند و اگر به صلاح نبود قرائت نکند نه اینکه اینجا مصوب شود اما ارسال نشود.
عبدالرحیم دهراب پور نیز در واکنش به این ایراد تصریح کرد: مصوبه را بعد از تصویب بررسی کردیم و دیدیم ایراداتی دارد که باید بررسی شود.

مسعود خوبانی نیز در ادامه این نشست گفت: در بحث عوارض محلی رسم بر این است که دفترچه عوارض از طرف شهرداری به شورا ارسال شود و شورا هم با انجام اصلاحیه های لازم تا قبل از ۱۵ بهمن رای نهایی را صادر کند اما الان به ۱۵ بهمن نزدیک می شویم و هنوز دفترچه عوارض به شورا ارسال نشده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد شهرداری خودش مصوب کرده و خودش هم تصمیم می گیرد و کمال تاسف باید گفت شورا فقط یک حیاط خلوط برای شهرداری است.

خوبانی افزود: سازمان بازرسی همه اعضا را متهم به تحمیل نیرو کرده است، درحالیکه افراد گزارش شده اصلا هویتی در شهرداری ندارند و چنین برچسب هایی برای ما زشت است، ضمن اینکه ما از نشست مشترک استقبال می کنیم و از دغدغه آنها تشکر می کنیم اما متاسفانه باید گفت بازرسی وظایف مشخص دارد در صورتیکه عادت دارد در همه کارها دخالت کند.