افتونیوز – کشور ما علی‌رغم برخورداری از پتانسیلهای فراوان در حوزه های مختلف صنعتی و معدنی، تا کنون نتوانسته است آن طور که باید و شاید، از این امکانات بهره ببرد. نتیجه محتوم چنین امری، کمتر توسعه یافتگی و در برخی موارد عدم توسعه اقتصادی و صنعتی است. شاید بتوان یکی از مهمترین عوامل این عقب ماندگی را، در نبود نگاه و فکر توسعه محور دانست. فقدان چنین امری، پدیده های مهمی را به دنبال خواهد داشت و از چند منظر سزاوار بررسی دقیق است. نخست، نقش نگاه و تفکر توسعه محور در پایداری اجتماعی، اقتصادی و توسعه متوازن، دوم تأثیر این امر بر امنیت اجتماعی و اقتصادی پایدار و در نهایت توسعه منابع انسانی و ایجاد زمینه لازم برای برآمدن ساختارهای مدرن و توسعه گرا. اما هستند مدیران و کارگزاران فعالی که از این نعمت برخوردارند و در پی بنا نهادن ساختارهیی متناسب برای رفع چنین مشکلاتی هستند. خداداد غریب‌پور از این دست مدیران است. آنچه خداداد غریب پور در ایمیدرو بنا نهاد در نهایت در این سه دسته متجلی می شود. ایمیدرو با تمرکز بر تهیه زیرساختهای لازم توسعه، گام مهمی در راستای پیشرفت صنعت و معدن کشور برداشت.

نگاه ویژه خداداد غریب‌پور به توسعه مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته مبتنی بر درک درست و منطقی وی از ملزومات توسعه متوازن و پایدار است که خود به نوعی امنیت اجتماعی پایدار را تضمین می نماید. باید وی را باید در زمره مدیران توسعه گرا با تفکر مدرنی دانست که به دنبال بسط علمی و پی ریزی ساختارهای نوین هستند. مجموعه خدمات ارزشمند خداداد غریب پور در مناطقی نظیر استان کهگیلویه و بویراحمد، گذشته از تعلق خاطر به توسعه و آبادانی سرزمین مادری، نیز در ذیل این مقوله کلی قابل تعریف است. کافی است به مجموعه اقدامات ایمیدرو در استان نگاهی بیاندازیم

• پروژه بزرگ اکتشاف انواع مواد معدنی در کل عرصه استان جهت یافتن معادن جدید و …
• انجام مطالعات فنی و اقتصادی جهت مواد معدنی شاخص در استان از قبیل سلستین،بوکسیت و گچ و انجام فراخوان سرمایه گذاری مواد معدنی مذکور.
• مطالعات و تامین زیرساخت های (آب و برق و گاز ) کارخانه بزرگ اسید فسفریک چرام.
• اخذ پروانه بهره برداری معدن فسفات چرام با ذخره قطعی ۸۱ میلیون تن.
• اخذ پروانه های اکتشاف محدوده های آهک و فسفات جهت تامین خوراک کارخانه آهک و کارخانه آتی الاحداث فسفات.
• افتتاح پروژه ی آهک ….
• انجام مطالعات و برگزاری فراخوان جهت سرمایه گذاری کارخانه اسید فسفریک چرام.
• حمایت از معادن کوچک استان در قالب طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس و پایش کلیه ی معادن دارای مشکل در استان و رفع مشکل فعال سازی آنها از طریق معرفی به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی جهت تامین منابع مالی.
• مشارکت در سرمایه گذاری و احداث خطوط انتقال آب
• افتتاح پروژه آهک هیدراته شهرستان چرام در آینده ای نزدیک
• حمایت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از فسفات چرام، نیترات لیراب،آهک دهدشت.

یکی از نتایج ملموس اقدامات غریب‌پور برای ارتقا سطح کمی و کیفی استان با تکیه بر توسعه فنی صنایع و معادن، ایجاد اشتغال خواهد بود. از آنجا که اشتغال تأثیر مستقیمی بر میزان توسعه اجتماعی دارد، این اقدام مهم می‌تواند بر پایداری نظام اجتماعی استان، کاهش معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان، کاهش مهاجرت اجباری نیروی کار، افزایش امنیت اجتماعی ناشی از ارتقاء سطح رفاه و اشتغال، مؤثر باشد. نباید فراموش کنیم که این استان همواره در رده های نخست نرخ بیکاری و توسه نیافتگی است بنابراین بیش از هر چیز نیازمند تقویت و تهیه زیرساختهای لازم جهت اشتغالزایی و توسعه بر اساس پتانسیلهای استان هستیم.
افزایش امنیت پایدار اجتماعی یکی دیگر از دستاوردهای اقدامات ایمیدرو در استان است. از آنجا که توسعه اقتصادی و امنیت اجتماعی ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند، افزایش اشتغال و رفع بیکاری با نگاه کلان به زیرساختهای مورد نیاز، موجبات امنیت روانی و اجتماعی را فراهم می آورد.

بی شک اقدامات و سرمایه گذاری هایی که به همت خداداد غریب پور از طریق ایمیدرو در استان انجام گرفت، زمینه را برای پرورش و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز در استان و کشور هموار ساخت. توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان مهم در توسعه پایدار است که نیازمند نوعی عملگرایی و اقدامات میدانی است تا بدینوسیله دانش تئوریک و دانشگاهی را در عرصه عمل اجرا نمود. از این طریق می توان با اتکای به کسب تجربه، به پرورش مدیرانی دانش محور اقدام کرد. ادامه چنین روندی در استان منجر به برکشیدن جوانان و نیروهای توانمند اجرایی تا سطوح عالی مدیریتی در کشور است. امری که در یک دهه گذشته خداداد غریب پور اهتمام ویژه ای به آن داشته است و امروزه بسیاری از جوانان توانمند هم استانی در رده‌های مختلف، در کشور مشغول به خدمت هستند. این توسعه هرمی منابع انسانی نیروها، خود زمینه ساز افزایش قدرت چانه زنی در لایه‌های بالایی مدیریت کشور خواهد شد و می‌تواند به عنوان یک عامل مهم به امر توسعه استان کمک نماید. اینکه چرا در طول چند دهه اخیر، توسعه با کندی ملال‌آوری در استان رخ داده است، دلایل متعددی دارد. یکی از مهمترین این دلایل را شاید بتوان به نبود یا کمبود مدیران تراز کشوری دانست. بنابراین حضور افرادی چون خداداد غریب پور در سطوح عالی مدیریت کشور زمینه را برای برنامه ریزی، رایزنی و سرمایه گذاری، توسعه منابع انسانی و … در استان بیش از پیش فراهم می نماید