در دیماه گزارشی مبنی بر قطعی آب   آب‌شرب خانه بهداشت روستای کره شهبازی از توابع شهرستان چرام در ” افتونیوز ” منتشر شد

به گزارش افتونیوز به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  که توسط مأموران آب‌و‌فاضلاب قطع شده و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر بهورزان و نیز نامه‌نگاری‌های انجام شده توسط این خانه بهداشت و دهیار روستا اما همچنان آب‌شرب این خانه‌ بهداشت قطع است.

جالب توجه این است که سرپرست شبکه بهداشت و درمان چرام نیز از موضوع باخبر بوده است.
خانه بهداشت روستای کره‌ شهبازی در حال حاضر ۴ نیرو پرسنل دارد و جمعیتی بالغ بر ۳ هزار و ۳۰۰ نفر را تحت پوشش خود دارد.

حال بعد از انتشار این خبر انتظار میرفت در ادامه کار مشکل حل شده اما تحقیقات افتونیوز نشان میدهد مشکل پیش آمده همچنان به قوت خود باقی است.
شواهد حکایت از آن دارد بعد درج خبر‌ قطعی آب در خانه بهداشت روستای کره شهبازی   مسئولان  شبکه بهداشت کاری که از عهده آن ها بر می آمد  انتقال و به بیان دیگر تبعید بهورز کره شهبازی به منطقه  توگبری بود.‌
علی رغم اینکه روز طی روزهای اخیر از واحد فنی دانشگاه علوم‌پزشکی جهت پیگیری قطعی آب به چرام بازدید شده و مسولان اذعان کرده اند  که دانشگاه علوم‌ پزشکی هزینه وصل کردن آب را تقبل نموده اند اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

مسولین سلامت و درمان در چرام  در بحبوحه بحران کرونا به جای کنترل شرایط توانایی مدیریت شرایط را نداشته و حتی از وصل کردن  آب خانه بهداشت یک روستا بعنوان یک نیاز اساسی ناتوان هستند..