اَفتونیوز _ عدالت و برابری در ارائه و توسعه خدمات شهری همواره یکی از مهم ترین اقدامات در مدیریت شهرها بوده و مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است. توزیع مناسب، امکانات شهری و تامین نیاز شهروندان در کنار هویت بخشی و زیباسازی چهره شهر باید به عنوان بخشی از اولویت های عمران شهری مورد توجه قرار گیرد.
شهر یاسوج، در طی سالیان اخیر درگیر چنین مشکلاتی بوده است و این مساله مربوط یه یک یا چند شهردار یا مدیر خاص نبوده است.
نادیده گرفتن، بی توجهی و عدم حمایت شهرداری از برخی مناطق شهری چیزی که در برخی از بخش های شهر یاسوج شاهد آن هستیم .
کافی هست به خیابان ها مادوان به خصوص سیدالشهدا و همچنین محدوده نزدیک زندان زنان و تربیت کودکان سری بزنیم عمق بی مسولیتی و بی توجهی را مشاهده می کنیم.
یکی از اهالی میگفت : وقتی برای یک خط لوله انشعاب گاز جاده را تخریب میکردند و بعد از اتمام کار، همان خط لوله راه به حال خود واگذار کردند. از آنجایی که عبور مرور در خیابان ها سیدالشهدا خیلی بالاست و تمام ماشین ها که عبور دارند دچار خسارت می شوند.
از دیگر موارد، نبودن جدول آب و یکی از اهالی دیگه می گوید : خیابان سیدالشهدا دارای چندین فرعی است و یکی از فرعی ها نزدیک دوماه هست زیر سازی آن را انجام داده ولی از آسفالت خبری نیست.
تبعیض و دوگانگی شهرداری صرفاً به همین حوزه آسفالت و زیرسازی برنمیگردد؛ و همچین نبود پارک و فضای سبز برای خانوار ها این منطقه محرومیت شهروندان مادوانی از پارک و فضای سبز شهری در حالی است که سرانه فضای سبز به ازای هر شهروند ۱۲ متر است.  مادوان یکی از مناطق با تراکم بالای جمعیتی در است که به دلیل عدم زیرساخت‌های مناسب با ناهنجاری‌های فراوانی رو به رو است. پارک ها و فضای سبز یکی از نیازهای امروزه شهرنشینی محسوب میشود  سه کارد اصلی پارک ها را می توان کارکرد زیست محیطی،کارکرد اجتماعی و کارکرد زیبایی نام برد.
بخشایش یکی دیگر از ساکنین نیز عنوان می کند: چندبار وعده وعیدهای از مسولان شنیدیم اما هیچوقت اقدام عملی صورت نگرفت.
شواهد در شهر در یاسوج نشان می دهد، که نواحی مختلف شهری از نظر میزان دسترسی به امکانات و خدمات شهری دارای تفاوت های می باشد ، قیمت زمین و در نتیجه ارزش افزوده زمین در آن به طور معناداری از ارائه خدمات ناعادلانه تبعیت می کند . لازم به ذکر است این موضوع مربوط و محصول مدیریت کنونی شهرداری نمی باشد.

گزارش و عکس : امیر بینا