افتونیوز _ در روزهای اخیر، نماینده بویراحمد به مناطق محروم لوداب و مارگون و زیلایی سفر کرده بود و سیل عظیمی از تبلیغات گسترده ای از سوی هواداران و تیم همراه آقای روشنفکر در فضای رسانه ای انتشار یافت. تا جایی که هر کسی که مطلع نباشد و از بیرون به قضیه بنگرد، تصور می کند این سفرها با انقلابی در راه سازی و آب رسانی و گاز رسانی همراه بوده است. غافل از اینکه، این سفرها بیشتر به شوآف رسانه ای شبیه است تا اجرای طرح های زیربنایی و اساسی.
طرح های که یا ناقص و بدون نظرات کارشناسی شده مثل آب رسانی به یک روستای زیلایی که باعث اعتراض منطقی و به جای دهیارهای برخی روستاهای منطقه زیلایی شده بود، تا مانور بر روی جاده های کَمَک لوداب که سالها پیش زیر سازی آن تمام و منتظر آسفالت بود و در نهایت سفر به مارگون بدون هیچ دستاورد مهمی.
مناطق محروم لوداب، مارگون و زیلایی که بخش اعظم از آنها به دلایل قومیتی و مخصوصا اقتصادی چون فقر، محرومیت، عقب ماندگی و که در نتیجه عدم توجه مناسب نمایندگان ادوار گذشته به سمت نماینده کنونی روی آوردند و احتمالا در چند سال آینده با توجه به نبود عملکرد مناسب و درخور توجه و کاستی برنامه های مدون برای توسعه این مناطق در نهایت تغییر چندانی محقق نخواهدشد.
مناطقی که به دلیل وجود آب های فراوان و آب و هوای مناسب و… مستعد توسعه، عمران و آبادانی می باشند اما نگاه مسولین به این مناطق غیر علمی و جنبه تبلیغاتی و نمایشی به خود گرفته است و حلقه مشاوران آقای نماینده نشان از ادامه مسیر قبلی میدهد.