اَفتونیوز _ آبداران استان کهگیلویه و بویراحمد که وظیفه تامین آب روستاهای استان را بر عهده دارند چند سالی هست که از وضعیت کاری خود انتقاد دارند در آخرین اعتراض جلوی درب استانداری از وضع اسف‌بار و عدم امنیت شغلی فریاد می‌زدند آن‌ها می‌گویند هر جا مراجعه کرده‌ایم پشتوانه‌ای نداریم.آبداران غصه‌دار می‌گویند رفت و آمدها عادی شده با همه سختی و نگهبانی در شب و روز چیزی به ما تعلق نمی‌گیرد ۸، ۹ ماه حقوق نداده‌‌اند ۲۰ بار از یاسوج تا مجلس مطالبه‌گری داشته‌ایم خبری که نشد مطالبات ما از ۶ ماه به ۹ ماه رسید.!! آن‌ها می‌گویند استاندار را تاکنون ندیده‌ایم وعده و وعید هم زیاد داده شد.