اَفتونیوز _ در طی روزهای اَخیر گزارشی مبنی (رَنج نامه روستای مهَد)عبور فاضلاب شهری از یک روستا در اَفتونیوز منتشر شد.
این روستا که در فاصله ۲ کیلومترى با شهر دهدشت می باشد دارای مشکلات بهداشتی و زیست محیطی است و با عبور فاضلاب شهر دهدشت از این روستا سلامت اهالی به شدت با مخاطره مواجه شده است.
به گزارش اَفتونیوز اهالی این روستا صبح روز (شنبه مورخ ۱۸ بهمن) باتجمع در جلوی درب فرمانداری کهگیلویه اعتراض خود را به مسولین شهرستان رساندند تصاویر این تجمع در ادامه آورده شده است.