اَفتونیوز _ شناخت پدیده‌ی پیچیده، چند بعدی و فرایندی‌ای مانند خودکشی حداقل، مستلزم در نظر گرفتن همه عوامل و بخصوص دو دسته عوامل روانشناختی و جامعه شناختی است. اظهار نظرهای ناسنجیده و غیر کارشناسی و نگاه سیاسی به آسیبهای اجتماعی ضمن اینکه هیچ کمکی به حل موضوع نمی‌کند باعث تبلیغ آن و تحریک کودکان و نوجوانان می‌شود. مخالف طرح مسائل اجتماعی در رسانه‌ها نیستیم و همچنین موافق کم اهمیت دادن و نادیدن این مسائل نیستیم ولی متهم کردن آموزش و پرورش و تاثیرات منفی نظرات غیر کارشناسی و غیر علمی و اثرات نامطلوب آن برجامعه جای بحث دارد.
در خصوص ترک تحصیل دانش آموزان که پدیده‌ای اجتماعی در همه‌ی نظام‌های آموزشی است و مختص منطقه‌ای خاص نیست و در همه جای دنیا اعم از توسعه نیافته و توسعه یافته دیده می‌شود؛ بارها در رسانه‌های اعلام شده است به گواهی آمار و با اقدامات انجام گرفته از سوی آموزش وپرورش؛ نرخ پوشش تحصیلی این منطقه از میانگین کشوری بالاتر است و در سالهای اخیر به حداقل ممکن رسیده است و اگر تعداد قلیلی ترک تحصیل وجود داشته باشد علت آن عدم همراهی خانواده‌ها و سایر نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش می‌باشد.
آسیب‌های اجتماعی پدیده‌های چند عاملی می‌باشند و نمی‌توان گفت یک عامل علت اصلی خود کشی است و تنها یک نهاد جامعه مقصر است؛ ضمن تکذیب ارتباط ترک تحصیل دختر ۱۱ ساله و خودکشی وی در روستای دهقاضی به اطلاع می‌رساند این دانش آموز تا ساعت ۱۲ روز حادثه در مدرسه به تحصیل اشتغال داشته است از نظر تحصیلی و رفتاری مشکل خاصی نداشته است. آموزش وپرورش بلافاصله بعد از این حادثه کمیته‌ای از کارشناسان و مشاوران خودرا جهت بررسی و پیگیری تشکیل داده است و موضوع را از جهات گوناگون به دقت بررسی کرده است. علت خودکشی این کودک را در جای دیگر باید جستجو کرد بهتر بود مدعیان حقوق زنان و حقوق بشر در دیشموک که از آسیب‌های اجتماعی و خودکشی‌ها دنیال کسب منافع خود می‌باشند حداقل از نیروی انتظامی در خصوص خودکشی این کودک کسب اطلاع می‌کردند منابع شناخت خود را بیشتر می‌کردند و بعد اقدام به مصاحبه می‌کردند.
به گفته دورکیم، بنیانگذار مطالعه‌ی علمی خودکشی، نرخ‌های متفاوت خودکشی در نواحی مختلف، بیانگر تفاوت‌های کمی و کیفی ناشی از فشارهای مادی و روحی حاکم بر زندگی جمعی انسانها است. علیرغم قدمت تاریخی این پدیده و افزایش رو به رشد آن در سالهای اخیر، بررسی علمی آن با مسائل مفهوم شناختی و روش شناختی چندگانه‌ای همراه است. زیرا خودکشی و گرایش آن پدیده‌ای چند وجهی است و از تصور خودکشی تا خودکشی کامل را شامل می‌شود؛ تحت تأثیر درونی و ناخوداگاه ترین متغیرهای روانشناختی تا بیرونی و آگاهانه‌ترین متغیرهای جامعه شناختی و بوم شناختی قرار دارد.
تاکنون مطالعه جامعی با موضوع خودکشی در بخش دیشموک صورت نگرفته است که بیانگر ارتباط مستقیم متغییر ترک تحصیل بر خودکشی باشد، متاسفانه در سالهای اخیر عده‌ای برای بهره برداری و رسیدن به منافع خود به محض وقوع هر گونه حادثه تلخ و برای موج سواری و رفع عطش منزلت خود نوک حملات را به سمت آموزش و پرورش نشانه می‌گیرند. در مورد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش وپرورش بخشی از حل مساله می‌باشد نه تمام آن؛ لازم است بقیه بخش‌های جامعه به کمک آموزش وپرورش بشتابند و آن را یاری کنند تا بتوانیم آسیب‌ها را کاهش دهیم.
ضمناً آموزش وپرورش هیچگاه نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت نبوده است و یکی از ماموریت‌های خود را آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی می‌داند و در این زمینه برنامه درسی و فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه آن مشخص می‌باشد.
آموزش و پرورش دیشموک با توجه به منابع و امکانات خود؛ ۲۴۸ کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، مهارت ورزی، توانمندسازی در حوزه آسیبهای اجتماعی و مشاوره ۴۸ کارگاه آموزشی تقویت گفت‌وگو و ارتباط مؤثر در حوزه بانوان ویژه دختران مقطع متوسطه اول و دوم، ۸ کارگاه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت امور اجتماعی استانداری برگزار کرده است.
باید با نگاه سیستمی به آسیبهای اجتماعی پرداخت و آموزش وپرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی – اجتماعی از شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تأثیر می‌پذیرد و این شرایط بر نحوه فعالیتهای آن مؤثر است. آموزش وپرورش به تنهایی متولی آسیبهای اجتماعی بخصوص خود کشی نمی‌باشد. با شرایط موجود آموزش وپرورش به تنهایی قادر به حل آسیبهای اجتماعی نیست.
————————————————-
آموزش و پرورش منطقه دیشموک