رئیس نظام پزشکی استان فارس از اهدای محموله دارو و اقلام مورد نیاز مردم زلزله زده سی سخت توسط نظام پزشکی استان فارس خبر داد.

دکتر حمیرا وفایی گفت: همانطور که در بحران های اخیر در دیگر نقاط کشور سازمان نظام پزشکی استان فارس برای همدردی و کمک به مردم آسیب دیده اقدام به توزیع اقلام مورد نیاز مردم در آن مناطق کرده بود وظیفه خود دانست برای یاری و همدردی محموله ای را جهت مردم زلزله زده شهر سی سخت اهدا نماید.

رئیس نظام پزشکی استان فارس خاطرنشان کرد: این محموله به رئیس شورای شهر سی سخت تحویل داده شد و در آینده نزدیک محموله های دیگری نیز برای کمک به شهروندان سی سختی از طرف نظام پزشکی استان فارس اهدا می شود.