به گزارش اَفتونیوز، سید علی محمد بزرگواری در صفه اینستاگرامی خود نسبت به اظهارات حداد عادل واکنش نشان داد
نماینده اسبق کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی به اظهارات اخیر حداد عادل و جنگ لفظی وی با محمود احمدی نژاد واکنش نشان داد.
سیدعلی محمد بزرگواری در صفحه شخصی خود آورده است؛