اَفتونیوز _ حضور مقامات مسئول صرفا در جهت پیگیری و البته انجام واقعی کار در رفع و حل مشکلات ناشی از زلزله در سیسخت امر قابل تقدیری است، اما اینکه در اوج بحران و انجام امور‌ مربوط به زلزله، بهانه گیری های تشریفاتی و مسائل حاشیه ای پذیرفتنی نیست.
این روزها حسین کلانتری با وجود ایرادات اساسی به ستاد و عملیات بحران تحت امرش حداقل حضور کاملی در شهر سی سخت داشته است (بررسی عملکرد کامل وی و مدیریت بحران استان نیاز به فرصت و زمان‌کافی دارد). ضمن آنکه روزانه استان میزبان افراد و مقامات کشوری زیادی است، بنابراین نباید مهمانان عزیز که البته حضورشان قطع و یقین جنبه انجام وظیفه و ماموریت کاری باید داشته باشد خود را درگیر تشریفات نمایند و بیشتر در پی کار عملیاتی و حل مشکلات عمیق مردم در سی سخت باشند.
حجم کارها به حدی است که در شب حضور رئیس قوه قضائیه در نشست شورای اداری استان نیز استاندار غایب بود اما حجه الاسلام رئیسی نه تنها از این رفتار میزبان عصبانی نشد که از آن تقدیر کرد.
نکته دیگر ادبیات تهدیدآمیز و بی موقع یکی از نمایندگان در تهدید وزیر کشور به استیضاح بابت غیبت حسین کلانتری در جلسه بود که طنز تلخی از ضعف مسئولان در میانه ی بحران بود.

گلبونگ