طی حکمی بخشدار مرکزی مارگون منصوب شد.

به گزارش افتونیوز، در این حکم، رحمان رست به عنوان بخشدار مرکزی مارگون منصوب شد.

بخشدار جدید فرزند شهید رست و دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت اجرایی و ۱۵ سابقه فعالیت است.

همچنین در حکمی دیگر، یک خانم به عنوان معاون فرماندار مارگون منصوب شد.

در این حکم، خانم مریم برهمن به عنوان معاون فرماندار مارگون منصوب شد.

خانم برهمن نیز فرزند شهید بوده که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت و سابقه ۱۱ سال خدمت در استانداری است.

مراسم معارفه این دو انتصاب جدید امروز یکشنبه ۱۱ اسفند در فرمانداری مارگون انجام شد.

در تقسیمات جدید و با مصوبه هیات دولت شهرستان مارگون به مرکزیت شهر مارگون و از ترکیب دو بخش مرکزی و دالون تشکیل می شود.

بخش مرکزی مارگون از ۲ دهستان مارگون و دالون ایجاد شده است.