اَفتونیوز _ رمز دولت “جوان و انقلابی ” میتواند همان کلید واژه ای باشد تا جریان رسانه ای قدرتمند و “پر پول” وابسته به “سردار سعید محمد” با شدت و حدت فراوان برای محمد تبلیغات وسیع به راه بیندازد.
هر چند تمیز قرار دادن اینکه منظور از جوان بودن لزوما سن و سال نیست نتوانسته است کانون تبلیغات زود هنگام برای سعید محمد را از گرما بیاندازد. اینکه سعید محمد تا چه حد میتواند در جایگاه ریاست جمهوری موفق بشود و اینکه با کدام رزومه ی موفق پا در این جریان گذاشته است جای بحث جدی است.
او که نظامی فنی خوانده است و سال ها در تشکیلات سازندگی قرارگاه خاتم الانبیا فعالیت و مدیریت کرده است باید اول در همان تشکیلات به دنبال عملکرد وی بود.
فرمانده “سپاه سد” اولین پست مدیریتی جدی محمد است که از قضا در دوران وی از آن دوران طلایی سد سازی سپاه خبری نیست و هیچ کار بزرگی در قیاس با پروژه های این شرکت در گذشته ثبت نشده است و دوران کوتاه فرماندهی اش بر قرارگاه خاتم الانبیا هم با بی میلی دولت روحانی در باب همکاری با قرارگاه خاتم الانبیا و شروع تحریم و رکود بزرگ در پروژه ها با کارنامه ای ضعیف در حال سپری شدن است. بیشتر پایگاه های تبلیغاتی که علیه دولت روحانی فعال بودند این روزها تا حد زیادی برای سعید محمد کارهای تبلیغاتی انجام می دهند و هر چند هنوز از طرف جریان های سیاسی و حتی اصول گرایان جدی گرفته نشده است ولی به نظر می آید بخشی از جریان قدرتمند ی که در سایه در سال ۸۴ احمدی نژاد را همراهی کرد کمر همت به حمایت از سعید محمد گرفته است و ” اتفاق انتخابات ” در ایران نشان داده است هیچ چیز بعید و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.
یک توئیت مبتدیانه در مخالفت با fatf از سوی این سردار تکنوکرات که طرفدارانش در رزومه سازی خود برای محمد مدرک دانشگاهی اش را ممتاز و محدود در جهان عنوان می کنند سبب انتقادات شدید به وی شد و نشان داد که محمد آن گونه که باید مناسبات سیاسی ، اقتصادی و بین المللی را نمی داند. محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در بخشی از یک توئیت بلند در پاسخ به محمد نوشت: ” حیف است خدمتگزار خوبی چون شما(محمد) که این روزها در فضای مجازی برای ریاست دولت بعدی و یا حداقل شهرداری تهران مطرح است اطلاعاتش یکسویه باشد”.
فعلا فضای مجازی و رخوت سیاسی در احزاب و اشخاص فرصت خوبی در اختیار محمد گذاشته است تا یکه تاز عرضه مجازی باشد ولی تایید صلاحیت وی در قالب اصل”رجل سیاسی” از سوی شورای نگهبان‌محل بحث است و البته هیچ بعید نیست محمد خود نیز خود قبلتر مانع از رسیدن به آن نقطه شود و آن‌چه در ذهن دارد را تا همین‌جا انجام شده فرض نماید.
هر چه است و هر چه شد محمد را باید در جایگاه های بالاتری به انتظار نشست البته منهای جایگاه ریاست جمهوری….

گلبونگ‌